torsdag 17 november 2011

Vi skyltar Gävles historia!Sedan 2009 har vi arbetat med skyltning av stadens kulturhistoriskt intressanta miljöer. Vi är en part i en stor skyltgrupp bestående av Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Bygg & Miljö, Tekniska kontoret, Kultur & Fritid och Kommunledningskontoret. Vi på Länsmuseet är utförare, dvs, skriver texterna och tar fram bilderna. Då offentlig konst ska skyltas står Konstcentrum (Kultur & Fritid) för texterna. Gemensam årlig finansiering möjliggör ca 5-7 små skyltar, färre om någon större skylt ska produceras.

Hittills har vi skyltat Gasklockeområdet, Sätra och en början av Å-rummet. Emellanåt får vi externa beställningar, som alltså går utanför vårt gemensamma program. Till såna skyltar hör Storvetas park, Stortorget, Brynäs herrgård och Villa Rettig. Skyltarna har mottagits mycket positivt från allmänheten, vilket naturligtvis gör arbetet extra roligt! Vi vill, genom skyltarna, göra staden mer tillgänglig och intressant, för såväl Gävlebor, som besökare. Vårt mål är faktiskt att bli bäst i hela Sverige på att skylta upp staden!

Skyltarna är formgivna av vår eminenta formgivare Maria Källberg-Johansson, som ni ser på övre bilden. Fotografier tar vi i största möjliga mån från vår egen fotosamling.


Den nuvarande etappen behandlar Å-rummet. Till sommarsäsongen kommer en handfull nya skyltar att vara på plats i Stadsträdgården och Boulognerskogen och förhoppningsvis även på Gamla kyrkogården. I skyltarnas spår planerar vi även skyltvandringar.

Här får ni en teaser på några kommande skyltar... Badhuset Najaden, som fram till 1956 var belägen på platsen där Milles änglar nu finns. Uppförd 1843 som den första byggnaden i Stadsträdgården och kring vilken Stadsträdgården faktiskt växte fram. Den undre bilden visar serveringskiosken, med namnet Kiosken, som uppfördes i Stadsträdgården 1878. Visst är den fin?

Har ni förslag på platser, byggnader eller kanske historiska skeenden som ni skulle önska skyltas upp? Kanske vill ni beställa en skylt av oss? Platsen behöver inte vara belägen i Gävle, vi arbetar gärna i andra områden också! Välkomna att kontakta mig för vidare information!

De svartvita bilderna är från vår egen digitaliserade fotosamling.

Inga kommentarer: