tisdag 29 maj 2012

Visst är hälsingegårdarna i världsklass!

Äntligen börjar åratal av träget arbete att ge utdelning. Än har vi inte nått det slutliga målet att få hälsingeböndernas byggnadskultur inskriven på världsarvslistan, men vi har kommit ett stort steg närmare. Sedan nomineringen lämnades in har en granskning pågått i det tysta, ett hemlighetsfullt arbete som ingen svensk har fått ta del av. Men nu har vi Gävleborgare fått en tydlig fingervisning om vart vindarna blåser. Och de blåser definitivt åt rätt håll.

Expertorganet ICOMOS utlåtande till Unesco lämnar inget som helst utrymme för tvivel: hälsingegårdarna är verkligen av världsklass! Enligt utlåtandet bildar de sju nominerade gårdarna en väl vald ensemble som uppfyller alla kriterier för enastående universellt värde. ICOMOS framhåller kombinationen av dekorerade rum och en väl utvecklad timmerbyggnadskonst, och menar att just det förekommer i Hälsingland i en utsträckning som saknar motsvarighet på andra håll i världen. Det är tydligt att den stora mängden välbevarade gårdar i Hälsingland har varit en viktig förutsättning för nomineringens framgång. Och lika tydligt att de sju utvalda gårdarna betraktas som representanter för en större helhet, precis som vi i länet hela tiden har velat framhålla.    Men vi kan inte ställa champagnen på kylning riktigt än. Tyvärr måste några praktiska frågor lösas innan det är dags för inskrivning på listan. För att kunna garantera bevarandet av ett världsarv för evig tid krävs ett starkt och finmaskigt skyddsnät. De brandskyddsplaner som ICOMOS efterfrågar är redan på gång, och det nytillsatta förvaltningsrådet har haft sitt första sammanträde. Det som återstår nu är att den skyddande buffertzonen kring en av gårdarna bedöms vara för liten och måste utökas. Och tiden fram till världsarvskommittens nästa möte i Sankt Petersburg är helt enkelt för knapp för att det ska vara genomförbart.

Deppigt? Inte alls. Att föra en världsarvsnominering i mål är som att lägga ett jättelikt pussel. Nu gäller det att odla vårt kommande världsarv tills de sista bitarna faller på plats. Vad gör det om det dröjer ett år? På världsarvslistan är det evighetsperspektivet som gäller.

måndag 28 maj 2012

Erskine på SVT-play!

I lördags höll jag en Ralph Erskinevandring i Jädraås som ligger ca 2 mil väster om Ockelbo. Tillsammans med en grupp intresserade deltagare höll vi på bra mycket längre än planerat för att i detalj studera Erskines skapelse Skogsarbetarbyn! Som avslutning på dagen fick vi även en visning av den stora hyttanläggningen samt en visning av ett mikrobryggeri som etablerat sig i Jädraås som heter Jädraöl.

För er som inte hade möjlighet att deltaga i lördags så tänkte jag lägga ut några filmer ur Sveriges televisions arkiv som handlar om Erskine. Filmerna är från andra delar i landet än Gävleborg, men är väldigt trevliga ändå ;-). På SVT play finns det även flertalet andra filmer att kolla runt på för den som är intresserad av arkitekturhistoria, samhällsplanering, m.m.!

Ralph Erskines Borgafjäll

Brittgården i Tibro

Ralph Erskines Tappström

Filmerna visar några av Erskines produktioner från olika delar av hans långa karriär. Håll till godo!

torsdag 24 maj 2012

Trädgårdsseminarium!


Hur har trädgårdar sett ut genom tiderna? Vilka växter har funnits där? Hur sköter man en äldre trädgård och hur går en trädgårdsvandring till?

Intresset för trädgård är idag stort. På TV visas både svenska och utländska serier där man kan följa trädgårdsarbete i olika former. I inredningsmagasin blir artiklar kring trädgård allt vanligare och även inom vårt arbete som byggnadsantikvarier, märker vi av ett växande intresse kring trädgårdar. Många byggnadsvårdsintresserade personer vill, förutom att restaurera sina hus, också skapa en trovärdig utomhusmiljö genom att återskapa sina äldre trädgårdar.


Med detta växande intresse i åtankarna är det nu extra roligt att vi fått möjligheten att anordna ett trädgårdsseminarium! Och vilken plats kunde lämpa sig bättre för den dagen än Erik-Anders i Asta, Söderala? Här återskapades den gamla trädgården för några år sedan. Här kan man låta sig inspireras kring hur en äldre tiders trädgård såg ut och vilka växter som var vanliga där. Här finns också ett fantastiskt gammalt bostadshus, som under många år varsamt renoverats och återskapats med de äldre tidslagren som förlagor.

Trädgårdsseminariet är lördagen den 16 juni, klockan 09.30-16.00. Det kostar 350 kronor och då ingår fika och lunch. Anmälan behöver ske innan 4 juni. Du anmäler dig till bokning@xlm.se

Mer information kring dagen och föreläsarna hittar du här!

Hoppas vi ses! Välkomna till en inspirerande grön dag!

De två översta svartvita bilderna är från Länsmuseet Gävleborgs bildsamling, bilden på Erik-Anders är tagen av fotograf Lars Lööv. Den understa bilden är tagen av mig.

onsdag 23 maj 2012

Tips! Föreläsning på Hofors hembygdsgård.

Järnets vagga - Från Kråknäsjärnet till Ovako
Den 24 maj håller jag ett föredrag om Järnrikets historia i Gästrikland. Ni får följa med på en färd som börjar kring jesu födelse och slutar i dagens moderna industri!
Föredrag av antikvarie Joel Ringh, Länsmuseet Gävleborg.
Arrangör: Hofors hembygdsförening
Plats: Hofors hembygdsgård
Startar: 2012-05-24 18:00 och håller på ungefär en timme.

tisdag 22 maj 2012

Arkitekturvandring i Jädraås


Skogsarbetarbyn i Jädraås är en intressant plats skapad av Ralph Erskine. När de arton villorna stod färdiga 1952 var det början på en reform av det traditionella livet för skogsarbetarna. Tidigare hade man bott i kojor i skogen, men detta passade inte in i det svenska folkhemmets satsning på goda permanenta familjebostäder. Även den som arbetade i skogen skulle ha ett hus med tre eller fyra rum och modern standard.


Välkommen på ArkitekTur vandring i Jädraås den 26 maj kl 14.
Byggnadsantikvarie Joel Ringh guidar.

Samling: Erkines väg, Jädraås

fredag 18 maj 2012

Rädda folkets historia - slå vakt om den svenska folkbokföringen!

I Sverige är historieforskning en folkrörelse. Hundratusentals svenskar forskar i dag om sin egen och andras historia, en siffra som knappast har någon motsvarighet i världen. Att vi kan göra det beror på den unika svenska folkbokföringen, som ända sedan 1600-talet har följt varje medborgare från vaggan till graven. Men nu hotas det svenska forskarundret. Enligt flera källor förbereder Finansdepartementet ett förslag som går ut på att folkbokföringen i framtiden ska ske med utgångspunkt från kommun och fastighet, två enheter som i dagens samhälle utsätts för allt snabbare förändringar.

Folkbokföringsutredningen föreslog i sitt betänkande (SOU 2009:75) i stället  att folkbokföringen ska ske i historiskt stabila distrikt med utgångspunkt i den gamla sockenindelningen, en indelning med rötter i tidig medeltid. Trots att nästan alla remissinstanser har hyllat förslaget verkar det nu som om en annan modell förbereds. 22 professorer, akademiledamöter och ledare för idella organisationer protesterar i dag i en väl underbyggd debattartikel i Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-folkbokforing-raserar-kulturarv_7209232.svd.

Det som ligger i stöpsleven är inte bara statistik och akademisk historieforskning. Mest av allt är det folkets historia som hotas. Det släkt- och hembygdsforskare ägnar sig åt är samhällets minsta byggstenar, en nödvändig grundforskning som aldrig skulle kunna finansieras genom högskolor och universitet. Bara genom ideella insatser kan det enskilda människödet göras synligt. Allt detta kan nu stoppas genom en folkbokföring som på några generationers sikt gör det historiska materialet oåtkomligt. Folkbokföringsfrågan är ytterst en demokratifråga. Vad det handlar om är att ge den lilla människan möjlighet att göra sin röst hörd i historien.

Dagens boktips - Handbok i målning * 2

I varje bokhandel och i större varuhus finns det som bekant gott om "Gör det själv-böcker" som instruerar i allt från flugbindning och kakbakning till ljusstöpning och altanbygge. Det här är dock inget nytt fenomen för även under 1900-talets första hälft var det också populärt med handböcker av olika slag med titlar som Envar sin egen bokbindare, Framgång på affärsmannabanan eller vad sägs om bantningsboken Konsten att magra. Handböcker av detta slag blir inom vissa områden ganska snart omoderna, men de som behandlar byggnadsvårdens ämnesområden kan faktiskt fortfarande innehålla många råd som man kan ha nytta av. Dessutom är det ju även intressanta då skrifterna berättar en hel del om vad som var modernt inom byggnadsområdet och vilka metoder som förespråkades under en viss tid.

Jag har nyligen själv köpt två handböcker av detta slag, båda med titeln Handbok i målning och utgivna 1946, men med olika författare och utgivna på skilda förlag. Redan i inledningen påtalas i en av skrifterna att råden i första hand riktar sig till amatörer:
"...för de många, som på lediga stunder vilja utföra enklare målningsarbeten för egen räkning. Följas de råd och anvisningar, som här ges, kan envar uppnå ett någorlunda gott resultat, samtidigt som man slipper bråka sin hjärna med att söka utfundera det ena eller andra förfaringssättet, vilket i så fall får sökas ur experimenterande och ofta resulterar i helt eller delvis misslyckande".

Här kan man bland annat få lära sig hur man kokar tapetklister, spänning av papptak, marmorering och till och med billackering (dock endast av "gamla skamfilade vagnar") men även på köpet få en del råd om hur sportstugan bör inredas och utrustas:
"Då man på sådana kortare sportutflykter i allmänhet har färdiglagad mat eller s.k. matsäck med sig, torde kök med kokspis, kokärl m.m. knappast vara behövligt. Ett lämpligt antal sovplatser i form av väggfasta bänkar, ett större furubord och några stolar (i furu) i s.k. allmogestil är i de flesta fall allt vad som behövs."

Nu kanske man inte direkt ska följa alla råd i böckerna, exempelvis om ommålning och avlutning av äldre möbler mm, men på det hela taget finns det nog en hel del tips och metoder som säkert kan vara bra att känna till även för den som ger sig i kast med målningsarbete nu för tiden. Eller som en av handboksförfattarna avslutar sitt förord:
"Emot fullständigt misslyckande är emellertid var och en händig och av intresse för saken besjälad person garderad, om denna boks anvisningar följas."

fredag 11 maj 2012

På besök i en gammelbyggning i Jättendal


Gammelbyggningen som blev av med drygt en tredjedel av plåttaket under stormen Dagmar 2011.
Stormen Dagmars härjningar i länet på annandagsnatten 2011 har jag skrivit om tidigare här på bloggen, läs mer HÄR. Under hela vintern och våren har därefter ett stort antal ytterligare fall kommit till vår kännedom där byggnader skadades av fallande träd, bortblåsta byggnadsdelar och till och med ett härbre som blåste av sina grundstenar! Nyligen var jag till Jättendals socken i nordöstra delen av Hälsingland i ett sådant ärende. På en välbevarad gammelbyggning rev stormen bort drygt 60 kvadratmeter av det gamla falsade plåttaket och jag var nu till gården för att dokumentera skadorna och diskutera de kommande åtgärderna med ägaren samt en byggentreprenör och en plåtfirma. Byggnaden har många välbevarade detaljer och ägaren är mån om att allt ska göras på rätt vis för att husets karaktär ska bevaras.

Detalj av glasverandans utsmyckning.
Gården ligger i en välbevarad bymiljö med flera äldre gårdar i rad med vacker utblick över den uppodlade Jättendalsbygden. I vinkel med gammelbyggningen finns ytterligare ett bostadshus vilket är sammanbyggt med ladugård, djurhus och loge. Det äldre huset är av en modell som är ganska vanlig i denna del av Hälsingland och enligt uppgift ska det vara byggt på 1870-talet av byggmästare Hast från Hassela, som bland annat även uppfört granngårdens gammelbyggnad. Från början lär dock huset i första hand ha använts som en fest- och representationsbyggnad som nyttjades vid större familjehögtider och liknande. Jag tänkte nu att vi ska göra en kort rundvandring i detta intressanta hus:

Foton från det mittersta rummet med det tapeterade taket.
Den stora glasverandan sträcker sig ganska långt inåt i huset och bildar ett stort ljust sommarrum med väggar klädda med pärlspontspanel i ljusgrön kulör. Till höger ligger en stor sal, som under 1900-talet en period även fungerade som skolbespisningslokal, men husets mest påkostade rum ligger i mitten rakt innanför sommarrummet. Här står en vitglaserad rak kakelugn med profilerat krön och väggarna är tapetserade med en blomstermönstrad färgstark tapet, som enligt byggnadsantikvarie Ingela Broström var vanlig på 1890-talet, medan rosenbården enligt Ingela pekar mer mot att rummet har inretts närmare sekelskiftet 1900. Därtill är även taket tapetserat, något som var relativt vanligt vid denna tid. De två övriga rummen på bottenvåningen utgörs av en långsträckt kammare med en rund vit kakelugn och ett kök med järnspis, båda dessa rum tapetserade på 1920- eller 1930-talet.

Den övre hallen med sin 1890-talstapet.
Från sommarrummet leder en en dörr och en rak trappa upp till övervåningen och en stor hall med en ljus 1890-talstapet kombinerad med grå och vitmålade snickerier. På detta plan finns ett kök med skafferi och kammare samt en mindre sal med en påkostad profilerad vit kakelugn. Inredningen och ytskikten är här huvudsakligen från 1940-talet. Ovanför bottenvåningens sal finns ett oinrett vindsutrymme. Vi får hoppas att gammelbyggningen snart kan ha ett helt falsat plåttak igen så att detta hus får behålla sin välbevarade äldre karaktär såväl till det yttre som det inre.

Jag, fastighetsägaren - journalisten och radiomannen - Täppas Fogelberg och Bengt Wallin, WEAB bygg, Gnarp framför gammelbyggningens glasveranda.

tisdag 8 maj 2012

Föreläsningsserien kring hälsingegårdar fortsätter!


Ni har väl inte missat vårens föreläsningsserie kring hälsingegårdar? I slutet av mars drog serien igång och den har verkligen varit välbesökt! Kul att se att intresset är stort för dessa ämnen! Ikväll drar föreläsningarna i Söderala igång! På Erik-Anders i Asta föreläser Ingela Broström på temat Vackra väggar - böndernas inredningskonst i Hälsingland.

På hembygdsgården i Hassela kan ni lyssna till Anna-Karin Martinssons föredrag Från herrstuga till fähus - om gården i Hälsingland.

På forngården i Delsbo, Ås bönhus, föresläser Ann Nilsén om äldre tiders trädgårdar.

Alla föreläsningar startar klockan 18.30 och de är gratis!

Hörrni! Ni har väl inte missat att hela föreläsningsserien avslutas med ett heldagsseminarium på temat äldre trädgårdar? Lördagen den 16 juni på Erik-Anders i Asta, Söderala. Med förelsare som Åsa Wilke som skrivit boken Villaträdgårdens historia - ett 150-årigt perspektiv, Ulrika Rydh, trädgårdsantikvarie som skriver om trädgård i bl a Byggnadskultur, Emma Nordebo Snygg som var den person som jobbade med rekonstuktionen av trädgården vid Erik-Anders samt Ann Nilsén som bl a kommer att berätta om rekonstruktionen av en sedan gammalt inslumrad trädgård.

Hela dagen kostar 350 kronor och då ingår fika och lunch. Anmälan sker genom bokning@xlm.se Tror att det blir en fantastiskt trevlig dag i en ännu mer fantastisk miljö! Hoppas vi ses!

Foto: Lars Lööv

måndag 7 maj 2012

Byggnadsvård–ett folknöje

Trots helgens mycket ostadiga väder så blev de två byggnadsvårdsdagarna en solskenshistoria! Inte kunde vi ana att det skulle komma så mycket folk! I Torsåker rådde det strid ström av entusiaster hela dagen och både kolbullar och korv sålde slut på eftermiddagen. 
IMG_2013
Bland annat timring och gärdesgårdsbyggande kunde inspekteras på plats i Torsåker. Just de arbetande hantverkarna var ett uppskattat moment och när solen slutligen tittare fram flockades publiken.
IMG_2033
IMG_2006
Läs mer om mässan i Torsåker i dagens Arbetarbladet.

I Gävle hos Källbergs bygg på Upplandsgatan var det även ett stort intresse för byggnadsvård med en strid ström av besökare under hela dagen. Under dagen fanns där även ett antal byggnadsvårdhantverkare som t.ex. visade plåtslageri, snickerier, linoljefärgsmålning, m.m.! Det som även var kul för mig som byggnadsantikvarie var den stora mängd frågor som jag fick under dagen som gällde allt från att bevara ett gammalt kök till hur man söker byggnadsvårdsbidrag. Till Källbergs kom folk ganska långväga ifrån som södra Uppland och Dalarna. Så häftigt med detta starka intresse för byggnadsvård!


Bild från Byggnadsvårdsdagen 2011.

//Byggnadsvårdshälsningar från Anna Larsdotter som rapporterade från Torsåker och Joel Ringh som rapporterade från Gävlefredag 4 maj 2012

Ni hittar oss på Byggnadsvårdsdagarna den 5/5!

Torsåker

Imorgon lördagen den 5/5 skall du bege dig till Gästrikland om ditt hjärta bultar för byggnadsvård. Då arrangeras här nämligen inte mindre än två byggnadsvårdsdagar!

Arrangör för den ena är Barrolin Byggnadsvård i Torsåker, i samarbete med Vuxenskolan, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Torsåkers Hembygdsförening.  Temadagen hålls på Torsåkers hembygdsgård kl. 11.00-16.00

På plats hålls föredrag med temat; kakelugnar, linoljefärg och dörrtrycken. Hantverkare med inriktning traditionellt hantverk finns även på plats och visar upp sina kunskaper.

Ta gärna tillfället i akt och kom och prata med mig, Anna Larsdotter, som kommer att finnas på plats under dagen och representera Länsmuseet Gävleborg.

Läs mer här: www.barrolin.se eller i dagens artikel i Gefle Dagblad.

Källbergs 2

I Gävle arrangerar Källbergs Bygg en dag med samma tema. Lokala hantverkare finns på plats och demonstrerar hantverk inom sina specialområden. Du får möjlighet att prova på olika hantverk samt ges möjlighet att motta goda råd kring restaurering.

Temadagen hålls hos Källbergs Bygg på Upplandsgatan 9, Gävle, kl. 10.00-15.00

Läs mer här: www.kallbergsbygg.se eller i dagens artikel i Arbetarbladet.

På plats finns min kollega Joel Ringh som mer än gärna svarar på frågor kring byggnadsvård.

Jag hoppas att vi ses!

onsdag 2 maj 2012

Skyltvandringen - Check!


Nu är de nya skyltarna i Stadsträdgården, Boulognerskogen och på Gamla kyrkogården invigda! I ett alldeles vårljummet Gävle höll jag ikväll en vandring i spåren av skyltarna. Och vad många personer det var som ville gå med! Mot slutet av vandringen hade jag fler än 80 åhörare!

Genom skyltarna vill vi väcka ett intresse kring Gävles bebyggelse- och kulturhistoria! Skyltarna är på intet sätt heltäckande i sin information. Här får bara plats korta texter. Inte sällan utgår vi från ett äldre fotografi då vi beslutar om vad vi ska skriva om på skyltarna. På sikt är målet att utöka de korta skylttexterna med än mer fördjupade texter. Både skylttexter och de fördjupade texterna är tänkta att publiceras på Gävle kommuns hemsida.

Ta en tur i Stadsträdgården, Boulognerskogen och på Gamla kyrkogården! Nya skyltar finns vid:
Badhuset Najaden vid Carl Milles Fem musicerande genier (Nästa vandring uttalar jag verktiteln rätt, jag lovar!)
Strömdalens värdshus, vid Strömdalsbron
Stadsträdgården, vid Prostholmarna i svackan nedanför kraftverksbron
Boulognerskogen, nästan vid bryggan i Boulognerskogen
Gustavsbro, vid, just det  - Gustavsbro
Gamla kyrkogården på just Gamla kyrkogården
Spårvägen, i västra delen av Agnes von Krusenstiernas allé
Konst i det gröna, i Agnes von Krusenstiernas allé, invid lekparkens öppna gräsyta

Invigning av nya skyltar!I slutet på förra veckan sattes åtta nya skyltar ner i backen i Stadsträdgården, Boulognerskogen och på Gamla kyrkogården. Vi har arbetat med kulturhistorisk skyltning av staden sedan 2009, detta ihop med flera enheter på Gävle kommun. Den nuvarande etappen är inriktad på Å-rummet.

Häng med oss på vår invigning av skyltarna ikväll! Vi ses vid Gammelbroplan klockan 17 och promenerar i spåren av de nya skyltarna. Under vandringen stannar vi till vid flera av skyltarna för att berätta en historia om platsen, om byggnaderna som legat där eller kanske om en person som är knuten till platsen. Vi kommer att promenera från Gammelbroplan, in i Stadsträdgården och Gamla kyrkogården.

Hjärtligt välkomna!

Om du har några frågor går det bra att kontakta mig, 026-65 56 34.