måndag 23 mars 2020

Fönstervandringen tisdagen den 24 mars är inställd!


Ja, ni förstår ju alla varför. Det är Coronapandemin som ställer till det. Även om vandringen sker utomhus, så vill vi på museet inte uppmuntra människor att röra sig i täta klungor dessa dagar. Men misströsta INTE, vandringen kommer att bli av! Jag kommer att ta er med på den när allting lättat. När det blir? Det vet ingen riktigt än så länge...

Jag har i alla fall tänkt mig vandringen som en slags motsvarighet till konstskolornas krokiteckning - en övning som hjälper oss att se former och mönster, proportioner och ytor. Med en upptränad blick upptäcker vi snart att det är skillnad på fönster och fönster. Jag har tänkt mig vandringen som en uppvärmning inför ett mer fördjupande föredrag hos oss på museet den 3 maj. Det föredraget håller jag, kommunantikvarie Lena Boox samt Cathrine Bülow, Ekobyggportalen.
Håll tummarna för att vi kan köra föredraget som planerat och läs mer om det här. Och håll tummarna för att vi kan köra vandringen innan dess.

Tills vi ses, här får ni ta del av några fönster som jag fotat inför föredraget och där några även ingår i vandringen. Titta och fundera. Vad är det ni ser?måndag 24 februari 2020

Dags för 2020 års bokrea - vi tipsar!


För nionde året i rad har det nu blivit dags för oss att tipsa om några guldkorn på årets bokrea som startar tisdag 25 februari. Vi har gått igenom årets bokreakataloger från bokhandelskedjorna Akademibokhandeln och Ugglan, vilka sammanlagt har sju butiker i vårt län, i jakt på boktitlar om byggnader, byggnadsvård och kulturhistoria.

Även i år hittar vi flera böcker om övergivna platser i årets reautbud: Michael Kerrigans "Andra världskrigets övergivna platser" skildrar 100 olika ställen som bär spår av andra världskriget och den finns i båda kedjornas utbud. Den som inte enbart vill fördjupa sig i krigshistoriens synliga spår, men fortfarande föredrar det övergivna, kan istället välja Kieron Connollys "Övergivet: en fotografisk resa till fler än 100 platser" som bokhandelskedjan Ugglan i år rear ut.

Folklivsforskaren Louise Hagberg skildrar många sedvänjor kring dödsfall och begravning i skriften "När döden gästar" som ingår i Akademibokhandelns utbud i år. Hos kedjan Ugglan återfinns Per I. Gedins bok "När Sverige blev modernt" som handlar om Stockholmsutställningen 1930 och funktionalismens genombrott i landet.

De kulturhistoriska reseguiderna "Svenska slott och herrgårdar" av Fredrik Bedoire och "Svenska borgar och fästningar" av Leif Törnquist återfinns i år i reautbudet, den första hos båda kedjorna och den senare enbart hos Ugglan.  För den som vill blicka utanför landets gränser finns exempelvis Anna Thulins "Paris - en stads historia" och Eskil Fagerströms "Rom - en stads historia" som båda ingår i Akademibokhandelns reautbud.Bland barnböckerna som handlar om byggnader hittar vi  hos Ugglan "Elefanter i huset" av Stephanie Schneider, som är en bok om tolerans och öppenhet samt hos båda kedjorna Jan Lööfs klassiker "Sagan om det röda äpplet" med sina mycket detaljerade teckningar av spännande stadsmiljöer. Hos kedjan Ugglan återfinns "Minecraft -medeltida fästning" som ska vara en fullpackad inspirationsbok för den som själv vill bygga upp en medeltida värld. Akademibokhandeln erbjuder Hanna Watsons "Spännande städer" där de något yngre får klistra in kända byggnader i 11 städer och fylla städernas gator med liv.

Som vanligt brukar bokhandlarna även ha fler böcker på rean med lokal anknytning och så även i år. I Akademibokhandelns katalog presenteras några av dessa titlar, men annars varierar det från butik till butik. Liksom tidigare år förekommer det ju givetvis även bokreor i varuhus, vissa antikvariat och hos andra som säljer böcker. Lycka till i jakten på guldkorn på årets bokrea!

fredag 10 januari 2020

Det är inte hållbart att förstöra vårt kulturarv - delad debattartikel

Den 2 januari 2020 publicerades debattartikeln nedan i Aftonbladet. Den är skriven av Gustaf Bergström, bebyggelseantikvarie vid Historiska Hem, @ravjagaren på Instagram, samt Alfred Skogsberg, debattör, journalist och författare. Vi tycker att artikeln på ett väldigt tydligt vis belyser det oövertänkta, ovarsamma och resursvidriga förhållningssätt kring byggnaders detaljer, som tyvärr till stor del har blivit vardag för oss som arbetar med bevarandefrågor. Texten utgår från Stockholm men kan med lätthet appliceras på vilken svensk stad som helst. Här lyfts "allmännyttan", men det förhållningssätt som är relativt utbrett där sprids snabbt till privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 
 
Vi har frågat författarna om lov att publicera artikeln här på vår blogg. Tack för att vi får det! Här återges texten i sin helhet.
 

Det är inte hållbart att förstöra vårt kulturarv

Debattörerna: Allmännyttan river ut originaldetaljer och förstör husens karaktär
 
Foto: Alfred Skogsberg

När allmännyttan har renoverat sina fastigheter har originalbalkonger, träportar och fönster med hög kvalitet bytts ut mot nya med kort livslängd, skriver Gustav Bergström och Alfred Skogberg.

DEBATT. Trots tidigare decenniers rivningshysteri har allmännyttan fortfarande inte insett värdet av att vårda högkvalitativa byggnadsdetaljer.

När fastigheter renoveras byts mängder av långsiktigt hållbara produkter som fönster, dörrar och portar ut mot nya av sämre kvalitet, som inte passar fastighetens arkitektur och som oftare måste bytas. Allmännyttan missköter vårt gemensamma kulturarv och har helt missförstått vad som är mest hållbart.


Under 30–50-talen uppfördes mängder av genomtänkta bostadsområden runt om i Sverige. Arkitektur och byggande var omsorgsfullt sammanlänkade. Detaljer som portar, balkonger och fönster ägnades särskild omsorg. De olika delarna bildade en helhet och det fanns en tanke bakom varje detalj.

När det kom till exempelvis materialval för fönster så visste man att fönstersnickerier är de mest utsatta på en byggnad. Därför valde man ut det bästa virket så att det skulle vara långsiktigt hållbart. Den tidens fönster hade däremot sämre energiprestanda och de gamla bågarna lever inte upp till dagens krav.

Här går det ofta snett när fastighetsägarna ska energieffektivisera.

Äldre träfönster, framförallt de som tillverkades innan 1960, har en stor fördel. Tack vare den höga virkeskvalitén kan de underhållas under lång tid. De behöver alltså inte bytas och livslängden kan uppgå till flera hundra år.

Ett modernt aluminiumfönster har vanligtvis bra energiprestanda, men eftersom de är underhållsfria är livslängden betydligt kortare. Efter 40–50 år är det dags att byta ut dem.

Det leder till att sopberget växer och att det krävs stora mängder energi och material för att tillverka nya.

I Stockholms stads miljöpolicy kan man bland annat läsa: “Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen med material är att förhindra uppkomsten av avfall. EU:s avfallshierarki innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända, i tredje hand materialåtervinna, i fjärde hand energiåtervinna och som sista åtgärd lägga avfallet på deponi. Allt avfall måste tas om hand på ett korrekt sätt för att inte förorsaka skador på människors hälsa och miljön och möjliggöra en cirkulär ekonomi.”

Dessvärre verkar inte allmännyttan ha läst Stockholms stads miljöpolicy eller så tänker de kortsiktigt.

Det finns gott om fastighetsägare i Sverige och till de större hör de allmännyttiga bolagen. Bland dem märks företag som Svenska Bostäder och Familjebostäder, för att nämna några. Dessa bolag äger en förhållandevis stor del av de flerfamiljshus som uppfördes under 1930–1950-talen och hur de förvaltar sina hus inspirerar privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar; vad de gör får en normerande effekt.

När dessa då föredrar underhållsfria produkter bidrar de till ett enormt resursslöseri. Fördelen med underhållsfria produkter är att de just inte underhålls. Men då minskar samtidigt livslängden. Och när det är dags för nästa renovering slängs de underhållsfria produkterna och mer energi och råvaror behövs för att ersätta de gamla.

Skulle vi i stället tänka klimatsmart och långsiktigt hållbart, samtidigt som vi bevarar de kulturhistoriska värdena, så monterar vi energieffektivt glas i de gamla bågarna eller så kompletterar vi med en extra ruta. Dessutom byter vi ut gamla tätningslisterna mot nya. Voilà. Hållbart.

Resurssmart och vi bibehåller arkitektens tänk om hur material i ett hus bildar en genomtänkt helhet.

Att spara energi är viktigt, men lika viktigt är att det görs så att energibesparingen inte leder till ökade utsläpp och gör det omöjligt att hållbart förvalta vårt kulturarv för kommande generationer. Därför behöver synen på underhåll förändras. 

Vi måste se det fördelaktiga i att högkvalitativa byggnadsdelar som kontinuerligt underhålls får en lång livslängd. Det gäller oavsett om det rör sig om portar, fönster eller skåp och oavsett om huset är uppfört 1889 eller 1955.

Vad är väl lämpligare än att de allmännyttiga bostadsbolagen går i bräschen för denna omställning och dessutom följer Stockholms stads miljöpolicy? På köpet bevaras dessutom byggnadens ursprungliga karaktär vilket i längden lönar sig.

Som bekant är det sällsynt att man ångrar att man inte rev eller rev ut mer. Allmännyttan måste därför snarast inse värdet av hållbar och ansvarsfull vård av vårt kulturarv. Och sluta att bidra till förfulning och resursslöseri.


Gustav Bergström, bebyggelseantikvarie Historiska Hem. Driver Instagramkontot @ravjagaren
Alfred Skogberg, debattör, journalist, författare