torsdag 18 maj 2017

Grattis bloggen 7 år!

Den 18 maj 2010 publicerade vi det första inlägget här på bloggen. Sju år senare har vi skrivit 642 stycken inlägg och nått över 75 000 unika läsare! Idag firar vi jubiléet med en miniutställning och fika till våra kollegor.


Har ni önskemål eller idéer om vad ni vill läsa om här? Tipsa oss gärna!

måndag 15 maj 2017

Mer mosaik!

Kommer ni ihåg när vi dokumenterade glasmosaik i trapphus i Gävle för snart två år sedan? Allt detektivarbete startade ju tack vare en inkommande fråga från Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie vid Kulturparken Småland.

Nu är hans bok Kosta mosaik, glas uppåt väggarna, färdig, och vi har förärats ett exemplar. När vi åter öppnar upp museet den 21 oktober i år, kommer vi att ha boken till försäljning i museibutiken.

I text guidar Palmblad läsaren genom bland annat tillverkningsprocesser, olika formgivare och kvinnornas viktiga roll på fabriken, allt illustrerat med mängder av smarriga och inspirerande foton! Gävle finns representerat i boken genom ett foto på en av de fantastiska utsmyckningarna på Urbergsterrassen.fredag 5 maj 2017

Staffans kyrka, renovering pågår!


Om du har befunnit dig på Brynäs under se senaste månaderna så har du säkert inte missat att arbeten pågår på Staffans kyrka. Det är kyrkans exteriör som nu renoveras, och arbetena inbegriper det mesta: fasadputs, fönster, plåt, förgyllning och även betongdelar inuti klocktornet. De här arbetena kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen och museet är anlitade för den antikvariska medverkan. Detta innebär att vi deltar på byggmöten och följer att arbetena utförs enligt de handlingar utifrån vilka tillståndet givits. Uppkommer nya frågor bollas dessa till oss och i vissa fall tar vi dem vidare till länsstyrelsen för besked.

Häng med på en rundvandring runt kyrkan och upp på ställningarna för att se vad som pågår!


Putsen: Den tidigare putsen var kraftigt förgipsad och hade dålig vidhäftning. Ambitionen har varit att behålla så mycket av putsen det bara är möjligt. Dessvärre har dess dåliga skick inneburit att väldigt mycket har varit nödvändigt att knacka ner. Det mesta av nerknackningen är nu gjord och nu blästras fasaderna. Om några veckor påbörjas putsarbetena som i slutänden innebär ett återskapande av kyrkans ockrafärgade fasader.Fönsterbågar: Tornets fönsterbågar renoveras just nu på verkstad. Framförallt är det blyspröjsarna som behöver ses över. Sprickor i dessa löds ihop. Rötskadade trädelar i bågar och karmar kommer att lagas i med nytt virke. Slutligen ska samtliga fönsterbågar målas med linoljefärg.

 
Tandsnittsfrisen och den ovanliggande profilerade listen högst upp på tornets putsade delar: Dessa delar uppvisade kraftiga skador innan arbetena påbörjades. Delarna var gjutna i betong med inblandning av bland annat pimpsten. Materialet var väldigt poröst och vissa delar hade till och med lossnat och ramlat ner. Flera av tänderna var nätade för att undvika personskador på grund av nedfallande delar. Allt tidigare material har nu bilats bort in till fast underlag.

De nya tänderna är gjutna, medan den ovanliggande profilerade frisen är uppmurad på traditionellt vis med tegel som ska putsas. Profilen dras med en mall som är ritad efter tidigare profil.


Här pågår arbetet med putsdragningen. Ännu återstår några putspåslag.


Den förgyllda kronan: Så här såg kronan ut innan påbörjade arbeten.


Så här såg den förgyllda kronan ut när jag var upp på ställningarna idag. Bara skelettet återstår, som ni ser. Kronans yttre delar är demonterade för förgyllning inne på verkstad. Själva stommen har kraftiga rostangrepp och vissa delar, som den nedre ringen, kommer att bytas ut. Övriga delar ska rostskyddsbehandlas innan de förgyllda delarna ska återmonteras.


Tuppen: På 56 meters höjd tronar kyrktuppen. Så här såg den ut innan arbetena med den påbörjades. Senast den förgylldes var i början av 1980-talet och nu är det dags igen!


Arbetet sker på plats, inuti ett tält som skyddar för både kyla och blåst. När jag besökte förgyllarna idag pågick arbetet med att lägga det första lagret bladguld. När tuppen är färdig kommer den att ha två lager bladguld och alldeles säkert pryda kyrkan som ett vackert smycke!

På museets Instagram finns en liten film som visar förgyllarnas jobb.