måndag 31 maj 2010

Vad händer med vår kulturmiljö?

Idag har vi en debattartikel publicerad i Arbetarbladet, en av Gävles två dagstidningar. Vi vill lyfta frågan om förändringar på byggnader. Anledningen till artikeln är att vi reagerade på de förändringar som nyligen gjorts på huset ovan. Tidstypiska stora fönsterpartier i trapphusen har tagits bort, liksom de vädringsbalkonger som fanns på halvvåningsplanen i trapphusen. Öppningarna har satts igen med gråmålad panel och infästningarna för balkongräckena med ytterligare ett material. När vi hörde efter med Gävle kommun rörande inkommet bygglov, så visade det sig att något sådant aldrig sökts för dessa ändringar.

Huset ligger inom såväl Riksintresse för kulturmiljövård, som inom stadsplan. Det finns en rad skyddsföreskrifter för området som till största del består av bostadshus uppförda mellan 1930-1950-tal. Det är lätt att små, till synes obetydliga detaljer byts ut. En vacker dag finns inte längre det karaktäristiska som präglade området kvar. Sannolikt är det ren okunskap som gjort att dessa förändringar utförts, utan vare sig rådfrågning till oss eller sökt bygglov. Ofta finns det varsamma lösningar på problem eller frågor. Lösningar som inte påverkar byggnadens karaktär på ett negativt vis. Vi menar att detta är en ovarsam ändring som starkt påverkar husets kulturhistoriska värde. Vad tycker ni?

Läs artikeln i sin helhet här.

fredag 28 maj 2010

Byggnadsvård sysselsätter


Länsmuseet har startat ett projekt som innebär att arbetssökande kommer att restaurera byggnader på Gästriklands hembygdsgårdar. Först ut att restaureras är vattentornet i Jädraås, precis intill Jädraås-Tallås Järnväg. Vattentornet är byggt 1913 och användes för att tanka vatten i ångloken. Panelen är trasig och behöver bytas ut och fönstren ska restaureras. För tillfället håller ställningarna på att byggas och under tiden har deltagarna bl.a. fått guidade turer i området av hembygdsföreningen. Under projektets gång får deltagarna en grundutbildning i byggnadsvård. Nederst förklarar Stefan Källberg vilka material och metoder man använder för att restaurera fönster.

torsdag 27 maj 2010

Dokumentation inför rivning

Patienthotellet vid Gävle sjukhus har dokumenterats inför rivning. Byggnaden uppfördes 1896 som epidemipaviljong. Det var arkitekt Axel Kumlien som redan nio år tidigare ritat lasarettsbyggnaden som fick uppdraget att rita även paviljongen. Ursprungligen hade byggnaden bara två våningar, ytterligare en våning tillkom 1946, men då huserade redan epidemipaviljongen sedan ett femtontal år tillbaka i en ny byggnad. Sedan 1960 har huset fungerat som patienthotell och naturligtvis har den genomgått flera förändringar under årens lopp.

Men vad har en dokumentation inför rivning att göra med byggnadsvård, tänker du kanske. Det kan man faktiskt fråga sig. I det här fallet har vi inte haft någon möjlighet att yttra oss i remisskedet, då fastighetsägaren ansöker om rivningslov. Det är möjligt att vi där hade avrått från rivning. Men rivning beviljades och kommunen ställde i sitt lov krav på att byggnaden skulle dokumenteras såväl invändigt som utvändigt. Vi fick uppdraget. Som förutsättningarna var kan man säga att detta ändå blev en relativt bra lösning. Till text och bild har jag beskrivit byggnaden och dess historia, vilket betyder att den ändå lever kvar på ett vis...

Tips inför renovering?


Har du sett våra rådgivningsblad om byggnadsvård? Där finns tips om fönsterrenovering, timmerbyggnader och olika materialval. Se mer längst ned på den här sidan.

fredag 21 maj 2010

Mer om oss!


Länsmuseet Gävleborg finns på Facebook också! Och missa inte bloggen som våra kollegor arkeologerna har! Du hittar den här!

onsdag 19 maj 2010

Grand Hotel dokumenteras


Inom de närmaste veckorna påbörjar jag och till viss del även Johannes, en inventering av Grand Hotel i Gävle. Sedan 1941 har byggnaden dock endast inhyst kontor. Hotellet, som är ritat av Ture Stenberg, uppfördes 1901 i samband med Gävleutställningen och räknades då som en av landsortens största hotel. Det är spännande att studera ursprungsritningarna! På bottenplan fanns utrymmen för bl a smörgåsbuffé, barberare, biljard, privat matsal, kafé, salong och mycket mer... Sammanlagt fanns 60 enkelrum och sviter. Mot ån fanns en öppen terrass, dock inte den vi ser idag.

Nu har frågan åter väckts om att starta upp hotelverksamhet i Grand Hotel, här i Gävle numer kallat Gamla Grand. Det är av den anledningen som vi fått uppdraget att dokumentera byggnaden. Såväl ägaren som Gävle kommun måste få kunskap om vad som här är viktigt att bevara och vad som går bra att förändra. Återkommer säkerligen mer om detta spännande projekt!
/Ulrika

tisdag 18 maj 2010

Nu drar vi igång vår byggnadsvårdsblogg!


Välkomna till vår nya byggnadsvårdsblogg! Här kommer vi att skriva om våra arbeten som byggnadsantikvarier. Vi arbetar för det mesta inom Gävleborgs läns gränser, men vi kommer säkert också att skriva om byggnadsvård i stort! Bloggen kommer säkerligen att utvecklas med tiden. Kom gärna med förslag på vad du vill läsa om här!
/Ulrika