onsdag 16 november 2011

Vad finns bakom industriarkitekturen?

Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet, 2008.

Vad döljer sig bakom väggarna på en modern stålindustri? Hur fungerar en stålindustri idag? Hur har en av länets största arbetsplatser skapats? Ikväll invigs utställningen "NEDSLAG I VERKET. Ovako Hofors - en modern stålindustri" där vi försöker hitta svar på dessa frågor.

Utställningen ingår i ett större arbete, en pilotstudie som pågått 2008-2011, där stålproduktionen vid Ovako Hofors har dokumenterats i samverkan mellan företaget, branschorganisationen Jernkontoret, Tekniska museet, Riksantikvarieämbetet, Länsmuseet Gävleborg, Hofors kommun, Hofors hembygdsförening och IF Metall. Inriktningen på dokumentationen var den tekniska utrustningen och tillverkningsprocesserna i verket – från stål till valsade rör och ringar, som är brukets huvudprodukter. Hofors har en lång tradition av järnhantering, och samhället har vuxit upp kring bruket. Dokumentationen har samlats i boken ”Nedslag i verket. Dokumentation av modern stålindustri – exemplet Ovako Hofors”, som ges ut i anslutning till utställningen.

Att just Ovako Hofors studerats i pilotprojektet beror på att järntillverkningen har en lång historia på platsen, 2000 år tillbaka i tiden, och att Hofors ingår i Järnriket.

Välkomna till invigningen av utställningen ikväll kl. 17.30 på S. Strandgatan 20 i Gävle! Utställningen pågår sedan till 19 februari 2012.

Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet, 2008.

Inga kommentarer: