måndag 31 augusti 2015

Späckad vecka!

Skogskyrkogården

Nu i veckan bjuder vi på inte mindre än två programpunkter kring kulturmiljöer och byggnadsvård.

Imorgon kväll, tisdag 1 september, vandrar vi på Skogskyrkogården i Gävle, ihop med representanter från Svenska kyrkan. Vi kommer att berätta om begravningsplatsens uppkomst samt om några utvalda kvarter inom området. Extra spännande blir att vi kommer att få gå in i Skogskolumbariet, tidigare kallat Rosa kapellet. Byggnaden är samtida med Skogskyrkogården och uppfördes ursprungligen som just begravningskapell. Sedan 2012 har den en ny funktion som kolumbarium, en begravningsform som blir allt mer vanlig i Sverige.

Vi kommer också att få en visning av kapellen vid Skogsljus, den arkitektoniskt väldigt spännande byggnaden som stod klar 1960. I den ryms inte bara kapell, utan även krematoriet, där vi avslutar vandringen med en guidad tur av personalen.

Samling vid Skogskolumbariet klockan 18.30.

……………………………………………………………………………………………………………….

skorsten

läkt

IMG_1893

På onsdag kväll, 2 september, kommer jag och Adde Andersson, hantverkare vid Holmgren Bygg AB, att berätta om de arbeten som just nu sker på två av 1700-talstorpen vid Tolvfors bruk. Arbetena är koncentrerade till takomläggning och skorstensrenovering. Det här projektet föregicks av en antikvarisk förundersökning som vi genomförde under hösten 2014. Gävle slöjdare, som äger torpen, sökte därefter och blev beviljade så kallat byggnadsvårdsbidrag från länsstyrelsen. Vi kommer att visa och berätta kring de aktuella arbetena men också att prata om byggnadsvård i stort. Och så ska vi försöka svara på era frågor så gott vi kan!

Gävle slöjdare kommer att ha fika till försäljning! Torpen ligger på Lövudden vid Tolvfors bruk. Samling klockan 18.00.

Båda programpunkterna är kostnadsfria! Varmt välkomna!

måndag 24 augusti 2015

Dags för nya vandringar!

Enneska Elfbrinkska Imorgon, tisdag den 25 augusti, är det dags för den första, i raden av tre vandringar, som vi kommer att hålla under de närmaste veckorna.

Imorgon vandrar vi på Gamla kyrkogården i Gävle. På uppdrag av Svenska kyrkan i Gävle har vi skrivit en rad skyltar, både hit och till Skogskyrkogården och Bomhus kyrkogård, och det är i spåren av skyltarna vi kommer att röra oss.

Med oss kommer vi också ha representanter från Svenska kyrkan samt ättlingar till familjerna Efstrand och Elfbrink, som lät uppföra Elfbrinkska gravkoret under början av 1840-talet.

Vi ges chansen att gå in i både Elfbrinkska och Enneska gravkoren och även dess kapell. Missa inte detta tillfälle, jag tror själv att det kommer att bli en spännande vandring!

Samling vid entrén in till kyrkogården från Agnes von Krusenstiernas allé, klockan 18.30. Vandringen är gratis!

Hjärtligt välkomna att följa med!

Vandring två sker tisdagen den 1 september och den tredje vandringen onsdagen den 23 september.

måndag 17 augusti 2015

Ljusdals i järnvägens spår


Augusti 1915. Vi befinner oss mitt under 1:a världskriget. Trots det svåra världsläget fortsätter uppbyggnaden och planeringen av städer och samhällen i Sverige. I stationssamhället Ljusdal är detta särskilt tydligt. Orten har nyligen blivit upphöjd till köping och samhället har behov att växa. Köpingens ryggrad utgörs av Norra stambanan kring vilket det nya stationssamhället har vuxit fram och Statens järnvägar är en betydelsefull arbetsplats med mängder av anställda. I stationens närhet finns godsmagasin, vagnverkstad, järnvägshotell, bostäder, överliggningsrum, posthus, vattenhästar (för påfyllning av ånglok) och godsmagasin. Bara lokstallarna i Ljusdal har 129 personer anställda!


Skulle du följa vilja kunna göra ett besök i detta framväxande stationssamhälle? På onsdag, 19 augusti kl. 18:00 har du chansen för då håller Anders Assis och Elisabet Sandqvist från Ljusdalsbygdens museum och jag en rundvandring med järnvägstema. Vi träffas vid Järnvägshotellets entré mitt i centrala Ljusdal och gör sedan en dramatiserad rundvandring under en dryg timme i anslutning till järnvägsområdet. Alla är varmt välkomna!

fredag 14 augusti 2015

Norrlandskustens minsta kapell renoveras

Utsikten från kapellet mot Prästgrundets lilla fyr.
Långt ut i den nordöstra delen av Söderhamns skärgård ligger ön Prästgrundet och här finns norrlandskustens allra minsta kapell. Det är endast 4 gånger 6 meter stort, men ska enligt uppgift ändå kunna rymma hela 32 personer. När det hålls gudstjänst här varje sommar brukar det dock komma så många att då får man flytta ut och hålla andakten utanför kapellet.

 

Kapellbyggnaden stod klar 1838 och har sedan dess utgjort en viktig mötesplats för befolkningen i fiskeläget på ön. Det stora fönstret mot öster sattes igen på 1920-talet, men i övrigt har kapellet sannolikt inte förändrats särskilt mycket sedan det byggdes. Trots att kapellet är så litet följer det i huvudsak samma form som i ett större kyrkorum med bänkinredning med mittgång och kor med orgel. Platsbristen har dock gjort att altare, altarring och predikstol i detta fall har fått kombineras i en särskild specialtillverkad möbel placerad mitt i koret.


Nu under sensommaren kommer kapellets fasader att renoveras och för några veckor sedan var jag ut till ön med en bygghantverkare och gick igenom arbetet som ska utföras, tillsammans med en person från hamnlaget på ön som äger kapellet. Klockstapeln har delvis blivit rötskadad och dåligt virke ska bytas ut och några brädor i fasadpanelen kommer också att ersättas med friskt virke av samma utformning som tidigare. Inför ommålningen tog jag färgprover på fasaderna som nu har analyserats av konservator så att byggnaden ska kunna få behålla nuvarande kulörer även i fortsättningen. Vi får därigenom även veta hur byggnaden har varit färgsatt tidigare. Lite senare i höst blir det dags för slutbesiktning av arbetet och då lovar jag återkomma med en liten rapport från renoveringen här på bloggen.