tisdag 19 augusti 2014

Dags för rundvandring: Ljusdals köping 100 år


Vi befinner oss i mitten av 1910-talet. Det har blivit höst i den nyblivna köpingen och trots hotande världskrig i omvärlden fortsätter de styrande i Ljusdals köping att planera för ortens utveckling. Arbetet med den nya stadsplanen pågår för fullt. Nya gator och kvarter ska anläggas och frågorna som måste lösas är många. För att ge en liten inblick i hur Ljusdals samhälle kan ha sett ut för 100 år sedan och vilka frågor som då troligtvis stod på agendan inbjuds härmed alla intresserade att följa med på en rundvandring i de centrala delarna av Ljusdals centrum på torsdag 21 augusti. Samling i Collinparken klockan 18:00.

Rundvandringen som är kostnadsfri leds av Anders Assis från Ljusdalsbygdens museum och mig och beräknas ta en dryg timme. Rundvandringen anordnas av Ljusdalsbygdens museum, Länsmuseet Gävleborg, Studiefrämjandet, Svenska turistföreningen Ljusdal samt Museets vänner Ljusdalsbygdens museum. Alla är varmt välkomna!

onsdag 6 augusti 2014

Engelsbergs bruk – brandhotat världsarv

Engelsbergs bruk
Bilden är lånad från www.engelsbergsbruk.se

Sveriges största skogsbrand genom tiderna härjar just nu i Västmanland. Våra tankar går till vårt sydvästra grannlän och de alla stackars människor och djur som flyr och som inte vet om de har några hem att återvända till.

Skog, trädgårdar, hus och föremål, alla är de nycklar till våra minnen. Både från det egna livet och andras. Ett av de evakuerade områden är Engelsbergs bruk och här finns väldigt speciella minnen bevarade. Husen och föremålen berättar om hur människornas slit och kreativitet bidrog till att förvandla Sverige från ett fattigt jordbrukarland till en rik industrination.

Berättelsen är så tydlig på den här platsen att Engelsbergs bruk har utsetts till världsarv, vilket betyder att det har ett “enastående universiellt värde”, precis som våra älskade hälsingegårdar. För många enskilda människor har platsen också ett personligt värde som besöksmål, bostad eller arbetsplats för generationer ända tillbaka till 1600-talet.

Vi håller alla tummar för att branden kommer under kontroll snart och att skadorna inte blir värre än de redan är!

Mer om världsarv och brandskydd finns att läsa HÄR.