måndag 31 oktober 2011

Syllramsbyte i sankmark

Inom projektet Byggnadsvård & Sysselsättning pågår just nu ett restaureringsarbete av mer avancerad sort, vilket har gjort att vi har fått kalla in en expert. Härbret ni ser på bilden står längs en bäck i Rengsjö. I bakgrunden i bilden så skymtar en kvarn och bakom denna en trösklada. Efter att säden tröskats förvarade man den i detta härbre i väntan på att man skulle mala den i kvarnen.
IMG_6056
Marken kring just denna byggnad är väldigt vattensjuk och sank. Detta har bidragit till att det blivit sättningar i grunden som bidragit till att syllramen knäckts i en knut.
IMG_6069
När man en gång byggde härbret på platsen så var man medveten om att grundförutsättningarna inte var de bästa. För att ge stadga åt marken grävde man ner vad som ser ut att vara en rustbädd. Dock brukar en sådan inte alls vara synlig ovanför mark.
IMG_6055
IMG_6068
Nu är härbret upphissat i luften och tre av syllramens stockar kommer att bytas ut och grunden kommer att stabiliseras.
IMG_6054

Inga kommentarer: