tisdag 25 oktober 2011

Rivningshotat 2

Rivningshotat hus i Hudiksvall.
Det är inte bara i Hofors som en kulturhistorisk intressant byggnad hotas av rivning. I december ifjol skrev jag om Frälsningsarméns hus i Hudiksvall då det fanns planer att riva byggnaden och ersätta det med ett hyreshus. Vad har nu hänt sedan dess? Vi skrev då ett yttrande där vi bestämt avrådde från rivning och det blev även en del debatt i lokalpressen där fler menade att man inte borde riva ytterligare trähus i Hudiksvall. Trots detta beslutade byggnadsnämnden att medge rivningslov, men för att få uppföra ett hyreshus på denna tomt måste även detaljplanen ändras. Kommunen har därför tagit fram ett förslag till ny detaljplan som medger rivning och uppförande av ett nytt hus och detta planförslag fick bland annat Länsmuseet på remiss.


Frälsningsarméns hus i början av 1900-talet med ursprunglig träfsad. Foto från Hälsinglands museum avbildat i Hudiksvalls tidning 2010-12-24.
I planbeskrivningen konstaterade kommunen att planområdet ligger inom det område i Hudiksvalls stad som är av riksintresse "där stort antikvariskt hänsynstagande är motiverat till den väl sammanhållna miljön eller enstaka byggnader". Trots detta bedömer kommunen att den nya detaljplanen "är förenlig med både översiktsplanen och riksintresset", det vill säga att det inte bör vara några problem att riva ett 100-årigt trähus som ingår i en äldre kvartersmiljö mitt i trästaden Hudiksvall.

Raden med äldre hus där Frälsningsarméns byggnad ingår sedd från kyrkogården.
Som ni kanske förstår håller vi inte alls med kommunen i detta fall. Vi tycker istället att Hudiksvall i högre grad borde ta hand om och vårda sin äldre trähusbebyggelse - däribland Frälsningsarméns hus - som är en del av stadens välkända karaktär. Visst är huset i detta fall i behov av renovering, men det går att återställa mycket av byggnadens ursprungliga fasader om bara viljan och intresset finns. En kunnig arkitekt skulle även kunna ge förslag på hur byggnaden skulle kunna byggas om till annorlunda bostäder där den ursprungliga karaktären ändå kan behållas och bli en kvalitet i boendet. Ur miljösynpunkt är det dessutom betydligt bättre att återanvända det man redan har istället för att riva och bygga nytt. Även Länsstyrelsen har ställt sig kritiska till en rivning av byggnaden. Ännu finns chansen att rädda Frälsningarméns hus i Hudiksvall, men frågan är hur länge till?

1 kommentar:

Ingela sa...

Idag var jag i Hudiksvall och såg det fint upprustade gamla stationshuset, som i dag är en riktig pärla i stadsbilden. Och kommer ihåg att det är bara är några år sedan det också skulle rivas, av ungefär samma skäl som Frälsningsarméns hus. Undrar om det finns någon som skulle vilja vara av med stationshuset i dag.