söndag 16 oktober 2011

Byggd miljö, biologiskt kulturarv & bevarandefrågor - RAÄ del 3

Denna vecka har Rettigstipendiet varit förlagt på Samhällsavdelningen på RAÄ. Avdelningen arbetar med Kulturminneslagen, Kulturmiljöbidraget och kulturmiljöer i olika samhällsprocesser. I Miljömålen, Landsbygdsprogrammet och Landskapskonventionen finns många delar som rör kulturarvet.

De skyddade byggnaderna enligt Kulturminneslagen är byggnadsminnen och kyrkor. I Gävleborg finns 101 byggnader och anläggningar förklarade som byggnadsminnen. De finns med i Bebyggelseregistret, RAÄ:s register över kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Registret innehåller alla byggnadsminnen och kyrkor skyddade enligt Kulturminneslagen i Gästrikland och Hälsingland. Där finns ännu inte andra byggnader med historiska kvalitéer i länet, förutom från två områden i Ovanåkers kommun.

Fyra byggnader i länet är statliga byggnadsminnen - Storjungfruns fyr utanför Söderhamn, Bönans fyr, Gävle slott och Länsfängelset i Gävle. I ett statligt byggnadsminne i Stockholm har en liten bit av Gästrikland flyttat in - Gysinge centrum för byggnadsvård. Bredvid RAÄ:s lokaler finns Gysinge sedan förra sommaren i en malmgård från 1700-talet.De tidigare inläggen från RAÄ hittar du genom att klicka på del 1 och del 2.

Inga kommentarer: