tisdag 18 oktober 2011

De tidiga betongbroarna - en utrotningshotad bromodell

Bron över Norrboån.
Om du någon gång har färdats längs landsvägen på det smala näset mellan sjöarna södra och norra Dellen i Hälsingland har du med stor sannolikhet även passerat bron över Norrboån. Från en bil ser inte den smala betongbron särskilt märkvärdig ut, men om man ger sig tid att stanna och går ned till vattnet bredvid brons landfäste blir det tydligt att bron har en mycket speciell utformning med ett formspråk som moderna broar ytterst sällan har. Stenarbetet vid landfästena är utfört med stor precision. Det som dock är mest speciellt med bron i detta fall är att både brobågarna och vägbanan är krökta, dvs även vägen är högst mitt på bron. Men så är den också i det närmaste unik, då det bara finns en bro till i landet som har denna konstruktion och då är den nästan 40 år yngre. Bron över Norrboån byggdes nämligen redan 1925 och det är rätt märkligt att tänka att en bro som dimensionerades för dåtidens tämligen begränsade trafik ännu efter 86 år fortfarande fungerar för sitt ursprungliga syfte. Tyngre transporter kan dock inte köra över bron och detta är ett av skälen till att Trafikverket nu har upprättat en utförlig utredning om den här broförbindelsens framtid. Den hittar du HÄR. I utredningen har Trafikverket redovisat hur bron skulle kunna ersättas med en ny bro med ett formspråk som till vissa delar påminner om den nuvarande bron, men även som alternativ givit förslag om att bron på grund av dess höga kulturhistoriska värde skulle kunna bevaras orörd och att en ny bro byggs något norr om den nuvarande bron. Att bredda och/eller förstärka den nuvarande bron är inte möjligt.


När en utredning av detta slag utarbetas brukar de ofta sändas ut på remiss till en rad myndigheter och organisationer, men även privatpersoner ges möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Länsmuseet, som är rådgivande i ärenden av detta slag, har också fått ta del av denna utredning och vi har i ett skriftligt remissvar förordat alternativet med en ny bro norr om den nuvarande. Alla äldre broar som används kan naturligtvis inte sparas, men vi tycker att det är viktigt att broar som på olika sätt har ett högt kulturhistroriskt värde kan bevaras, då de bland annat berättar om dåtidens teknikutveckling och brokonstruktioner. Det finns nu endast ett fåtal tidiga betongbroar kvar i länet och av dessa återfinns tre i Dellensjöarnas närområde. Förutom bron över Norrboån finns det en bro i Näsviken samt en vid den gamla vägen över Stömneån i Delsbo. Den betongbro som ledde över till Kyrkön i Järvsö revs emellertid i somras och den kommer att ersättas med en ny bro på samma plats med ett formspråk som påminner om den gamla bron, men med den bärande konstruktionen utförd i stål istället för järn.
Bron till Kyrkön i Järvsö innan rivningen sommaren 2011.

Bron över Stömneån i Delsbo.

Bron i Näsviken.
Vi hoppas alltså att den nu aktuella bron över Norrboån samt de få övriga äldre betongbroarna i länet får bli kvar så att även framtida generationer kan få uppleva så här formfulländade brokonstruktioner. Börjar man hålla ögonen öppna för äldre broar finns det många spännande och vackra brokonstruktioner att upptäcka och studera runt om i landet.

Inga kommentarer: