fredag 14 oktober 2011

Hus med historia - kulturarvet i fokus

IMG_0600
Igår begav jag mig till Skånska gruvan vid Skansen i Stockholm, på konferens. Där möttes jag av ca hundra andra kulturarvsarbetare som på olika sätt berörts av det nationella projektet Hus med historia. Inom projektet ligger fokus på vården av hembygdsrörelsens byggnader samt levandegörandet av historien inom dess kulturmiljöer. Det är tack vare detta projekt vi på Länsmuseet haft möjligheten att starta vårt eget projekt: Byggnadsvård & sysselsättning.
IMG_0598
Under dagen gick vi igenom vilka erfarenheter vi fått från året som gått. Vad som kunde konstateras var att störst fokus inom projektet handlat om att faktiskt bevara de fysiska miljöerna. Därför pratade vi om hur kulturmiljöerna på bästa sätt skulle kunna tillgängliggöras.
IMG_0576
Dagens största vitamininjektion stod kultur- och framtidsforskaren Maria-Therese Hoppe för. Hon berättade passionerat om hur turismen år 2010 omsatte 255 miljarder kronor. Vad turisten vill ha är utbildning, estetik, eskapism och underhållning. Maria-Therese konstaterade att Hembygdsgårdarna i dagsläget till störst del bjöd på utbildning och estetik i form av de fysiska miljöerna. Att vidareutveckla rörelsen med eskapism och underhållning skulle därför kunna locka mångt mer besökare.
IMG_0578
För att göra våra kulturmiljöer relevanta så krävs det att vi tar med oss historien till nutiden. Ett exempel på hur de arbetar på Skansen berättade Kerstin Holm Söderkvist om. Genom att koppla ihop dagsaktuella samhällsfrågor som integration, hållbar utveckling och demokrati med de befintliga kulturmiljöerna och de levnadsöden som ryms inom gårdarna så skapade man ett mycket intressant och avväpnande forum för diskussion och utveckling. Framför allt fokuserade man att hålla sådana guidningar för ungdomsgrupper.
Undersvik
Överlag kan jag annars säga att jag under dagen kände mig mycket stolt över att jobba på just Länsmuseet i Gävleborg. Anledningen till detta är att vi nu nationellt är ett föredöme vad det gäller Underhålls- och åtgärdsprogram. Hembygdsförbundet har nämligen köpt in vårt framarbetade program. Tanken är att det nu skall användas som nationell mall i arbetet med inventering och skadebeskrivning på landets hembygdsgårdar.
Bild

3 kommentarer:

Ingela Broström, styrelsemedlem i Sveriges hembygdsförbund sa...

Jag håller med om att det var en väldigt bra dag, som vi i hembygdsrörelsen har all anledning att vara nöjda med. Att på det här sättet kunna träffa länsmuseer och länsstyrelser på lika villkor är nytt för oss, och kanske det viktigaste utfallet av Hus med historia. Din sammanfattning fångar in allt detta på ett så bra sätt.

Olof Antonsson sa...

Vad heter gården med den fantastiska utsikten på fotot längst ned i artikeln?

Ulrika Olsson sa...

Olof! Det är en av byggnaderna på Undersviks hembygdsgård.