fredag 28 oktober 2011

Kulturvårdsstöd - RAÄ del 4

I Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby finns modern laboratorieutrustning där analyser av färg, puts och andra material kan göras. Verksamheten är inriktad mot metodutveckling och till exempel har man tillsammans med Skandinaviska färginstitutet tagit fram en färglikare för traditionella linoljefärgskulörer, Lino. RAÄ samverkar med många olika myndigheter för att göra kulturarvet angeläget och hållbart, bland annat med Energimyndigheten i projektet Spara och Bevara. Där är målsättningen att hitta varsamma metoder för att energieffektivisera kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

RAÄ har i uppdrag att vara ett stöd i kulturvårdsfrågor. När jag var på Gotland anordnades ett seminarium om tjära, för att se vilka seminarier som RAÄ ordnar titta här. Ett annat stöd i kulturvårdsfrågor är Kulturvårdsforum, en mötesplats på nätet där man kan utbyta erfarenheter och ställa frågor om kulturvård.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på RAÄ? Då är hemsidan http://www.raa.se/ och K-bloggen två tips!

Detta var den sista rapporten från Rettigstipendiet 2011, för de andra inläggen klicka på del 1, del 2 och del 3.

Inga kommentarer: