onsdag 12 oktober 2011

Valhalla


I utkanten av Nya bruket i Sandviken finns det ett väldigt häftigt föreningshus. Byggnaden ifråga heter Valhalla och uppfördes år 1908 i fornnordisk nationalromantik. Den ritades av E.A. Hedin som var stadsarkitekt i Gävle. Järnverket var ägare till byggnaden och upplät byggnaden till sina arbetare. Otaliga fester, teaterföreställningar, uppträdanden och möten har ägt rum i Valhalla genom årens lopp.

Under 1930-talet kom funktionalismen på modet och då började många av byggnadens utsmyckningar att försvinna. Snickarglädjen ersattes av släta och odekorerade ytor i funktionalismens anda. År 1974 stod Folkets hus färdigt i Sandviken. Man hade då planer på att riva Valhalla på grund av att nya ändamålsenliga lokaler fanns att tillgå på annat håll. En räddningsauktion drogs då igång för att rädda byggnaden som fick vara kvar! Renoveringar för att återgå till byggnadens originalutseende skedde under 1980/90-talen. Idag håller PRO till i byggnaden som fortfarande används som nöjes- och möteslokal, med mera.

Länsmuseet har arbetat med byggnadens bevarande sedan rivningshotet på 1970-talet och vi fungerar idag som antikvariska rådgivare när någonting ska göras på byggnaden. Igår var det t.ex. en översyn av byggnadens underhåll tillsammans med Sandvikens kommun, Sandvikenhus och PRO.

Inga kommentarer: