torsdag 20 oktober 2011

Ett byggnadsvårdshjärta bultar lite extra.

IMG_5993
I dagarna besökte jag ännu en Hus med Historia-konferens, denna gång i Uddevalla. Länsmuseet Gävleborg hade bjudits in för att berätta om projekt Byggnadsvård & Sysselsättning. Efter att ha deltagit på konferenserna inser jag att vårt Hus med historia-projekt saknar motstycke i landet och över det känner vi oss givetvis väldigt stolta. 
IMG_5996
Effekterna av projektet är givetvis synbara på hembygdsgårdarna som blivit besökta av oss. Vi har lagt om tak, timrat, restaurerat fönster, huggit ner träd, målat. Uppskattningsvis så kommer vi vid projektets avslut att ha utfört byggnadsvårdsåtgärder av varierande storlek på 35 byggnader. Dock finns det många effekter som inte är direkt synbara och det var dessa effekter jag lade lite extra fokus på i mitt föredrag.
IMG_6010
De positiva effekterna för deltagarna är att de haft garanterad sysselsättning i ett halvårs tid. Till sitt cv har de därefter kunnat skriva till att de faktiskt gått en kurs under tiden de varit arbetslösa. Självklart har de utvecklat sin hantverkskompetens och de har även fått möjlighet att skaffa sig goda referenser.
Det som jag inom gruppen upplever som det viktigaste av allt är dock den sociala biten. Det har blivit en mycket sammansvetsad grupp trots att alla har olika bakgrund.
Mitt hjärta bultar lite extra när jag ser deltagarnas engagemang för husen och varandra. Jag har inte upplevt att någon ifrågasätter vad de håller på med utan alla kan tydligt se vilken nytta de faktiskt gör för någon annan.
IMG_5998
Temat på konferensen i Uddevalla var Ideell kraft för framtiden. Vad forskare och andra kloka människor kunde konstatera var att den viktigaste grunden för det ideella arbetets existens var just känslan av att göra nytta, att sätta sig själv i ett större sammanhang och att bli bekräftad. Grundläggande mänskliga behov som lätt glöms bort i större sammanhang.
På bilderna kan ni se Rengsjös hembygdsgård som är den sista hembygdsgården som vi besöker för i år. Vi hoppas nu på en fortsättning på denna solskenshistoria  nästa år då det nu är beslutat att Hus med Historia-projektet fortsätter även år 2012!

Inga kommentarer: