torsdag 27 oktober 2011

Fornminnesstrid!?

I dagens Gefle Dagblad kan man läsa om ett litet krakhus som jag var i Mark- och miljödomstolen och vittnade om i tisdags. Vittnesmålet gällde hur krakhuset legat i förhållande till gården och ålder på byggnaden. Ni kan ta del av artikeln HÄR.

Inga kommentarer: