onsdag 19 oktober 2011

Politikerna kör över länsmuseet
Det är rubriken som Gefle Dagblad satt på sin artikel rörande huset på Hantverkargatan 11 i Hofors i dagens tidning. Igår togs ärendet om ev. rivning av det unika fastigheten upp i Miljö- och byggnadsnämndens möte. De rödgröna inom nämnden är överrens om att rivning är den enda vägen att gå, medan andra ledarmöter ansåg att de behöver mer tid på sig för att riktigt sätta sig in i ärendet. Ärendet återremitterades och kommer sannolikt att tas upp vid nästa nämndmöte. Byggkontoret i Hofors, länsmuseet och länsstyrelsen har alla tydligt sagt nej till Hoforshus ansökan om rivning av fastigheten.

Nämndens ordförande uttalar sig om att en renovering av fastigheten kommer att gå på 22 miljoner, vilket kommer att innebära att hyrorna behöver höjas markant. Så högt att det skulle bli mycket svårt att hyra ut lägenheterna i huset. Vidare berättar nämndordföranden att det som kan komma att hindra en rivning är en försäljning och att det i dagsläget finns spekulanter.

Det vi funderar mycket över är hur summan 22 miljoner tagits fram. Det finns ju olika typer av renoveringar; lyx, dyra, medel och budget... Vi har visserligen inte varit in i lägenheterna ännu, men enligt uppgift ska även dessa, i likhet med byggnadens exteriör, vara intakta från 1950-talet. Och det är ju den karaktären man ska värna om vid en upprustning! Här ska inte byggas några moderna standardkök, utan här ska man naturligtvis tillvarata kvalitéerna som sannolikt finns i de befintliga köken! På samma vis bör man gå varsamt fram i renoveringen av övriga ytor i lägenheterna och lokalerna. Laga, underhålla och allmänt fräsch upp, innan man gör valet att helt riva ut inredning och snickerier.

Behöver en varsam renovering kosta 22 miljoner? Det skulle ju onekligen vara intressant att låta flera konsulter undersöka byggnadens status för att få fram en så objektiv bedömning som möjligt. Förvanskade hus finns det gott om, men här sitter Hofors på ett unikt modernistiskt hus och det är man nu på väg att bara slänga bort. Vilket otroligt intressant renoveringsprojekt det skulle kunna bli om man utför det med byggnadens värden och karaktär som utgångspunkt! Ett projekt som med all sannolikhet skulle få genomslag även på nationell nivå. Vi tror att Hofors skulle behöva ett sådant projekt!

Foto: Rickard Westling, Byggservicekontoret, Hofors.

4 kommentarer:

Herr Movarp sa...

Jag kan bara instämma i detta, det är riktigt irriterande att man inte undersöker ordentligt innan man sätter en siffra. Jag kan garantera att de har tagit in offerter från en eller ett par vanliga byggfirmor som då givetvis räknar med att riva ut det mesta och göra om på nytt, inte har kommunen själv kunskap att själva utvärdera vilken typ av renovering som bör göras, nej, mycket handlar om okunskap om alternativen.

Jag tycker ni gör ett bra jobb som sätter fingret på såna frågor som denna!

Joel Ringh sa...

Hej Herr Movarp!
Bra poänger där och tack för berömmet!

Ida Wedin sa...

Vad händer i ärendet?

Ulrika Olsson sa...

Ida: Rivningsbeslut är fattat. Vi skrev om det här:
http://byggnadsvardgavleborg.blogspot.com/2011/12/bakom-port-16-finner-vi.html

Efter det har dock byggnadsnämndens folk kommit på att en försäljning kanske kan rädda kvar huset. Hepp! Huset ska ut till försäljning via mäklare. Nu... så här lite väl sent, kan man tycka... Synd att de inte började i den änden och undersökte de möjligheterna riktigt ordentligt. Hur som, vi har ännu inte varit med på någon nämnd ännu, men måste höra oss för när nästa nämnd är!