torsdag 29 december 2011

Hur och var början man?

Under början av december besökte jag en gård i Ovanåker. Ägarna som precis har förvärvat fastigheten, ringde in mig för byggnadsvårdsrådgivning på plats. Vi utför kostnadsfria rådgivningar i mån av tid och naturligtvis även utifrån objektets kulturhistoriska värden.

På avstånd kan man ju kanske tycka att det är väldigt sinnligt och härligt att äga ett sånt här hus, men man ska komma ihåg att det innebär en hel del jobb också. Men vilken tur för det här huset, för de nya ägarna vill gå varsamt fram, arbeta med traditionella material och metoder och återställa vissa delar av det, samtidigt som andra behöver moderniseras för att fungera för vår tid.

Under besöket talade vi en hel del kring arbetenas prioritet. En vanlig prioritet 1 brukar vara tak. Här är taket tätt, kanske inte helt kulturhistoriskt korrekt, men ja, det fungerar som ett bra tak! Som mest brådskande här är att se över små springor och ev. trasiga fönster. Dessa måste lappas igen inför vintern för att undvika att yrsnö kommer in.

Angeläget därefter är att bygga ett nytt badrum. Det nu befintliga ligger i en del av det som ursprungligen har varit en stor sal. Salen har på ett ganska okänsligt vis delats av. På nedervåningen finns en liten kammare och det är där ägarna nu planerar ett nytt badrum. När badrummet är klart kan arbetet med återställande av den väldiga salen ta vid!


Och hur går man vidare med ett kök likt detta? Charmigt, men också väldigt, väldigt slitet. Ägarna hade ännu inte tagit ställning till köket, men var förtjusade i stilen. Jag tror ändå att de kommer att behålla köket, måla om luckorna och lägga nya bänkskivor och sätta nytt kakel.


På vissa ställen i fasaden finns rötangrepp. Till dessa kommer ägarna att anlita en duktig timmerman. Ofta ser skadan mycket värre ut än vad den egentligen är. Här kommer antagligen murket virke att huggas ur och därefter halvsulas timret med nytt friskt virke. Inte brädor, utan hugget virke. Detta låter man sedan stå och mörkna/solblekna ihop med omkringliggande ytor.


Och den här brädhögen då? Ja, den är ägarna väldigt glada över! Det är nämligen försvalen som tidigare suttit vid byggnadens gavel, vid ingången ner till den stenslagna källaren. Genom att studera äldre fotografier, samt varsamt mäta upp delarna, hoppas de kunna rekonstruera försvalen som den en gång har sett ut!

Det är roligt att vara byggnadsantikvarie när man känner att ett hus fått alldeles rätt ägare!

2 kommentarer:

Rävjägarn sa...

Vilket fantastiskt hus! Det verkar mycket rymligt. När är det byggt? Köket faller mig också helt i smaken. Jag gillar kombinationen av nytt och gammalt.

Ulrika Olsson sa...

Hej Rävjägarn! Huset är sannolikt byggt 1864. Årtalet finns inristat i murstocken i nedre salen. Och ja, det är mycket stort. Korsplan med enorma rum!