onsdag 14 december 2011

Bakom port 14 finner vi:Kallbearbetningen i Ovako Hofors!

I kallbearbetningen vidareförädlas varmvalsade rör till specialprodukter som t.ex. kullagerrör och rör för olika slags komponenter. Kunderna finns främst inom kullagerindustrin och verkstadsindustrin.

Något om framtidens industriarv

Hur dokumenteras dagens processindustri? I Gästrikland finns en obruten tradition av järnhantering under 2000 år. Länsmuseet Gävleborg arbetar sedan många år tillbaka med järnhanteringens historia och miljöer under varumärket Järnriket Gästrikland. Historien har vi järnkoll på, men vilken historia formas idag?

Järn- och stålindustrins tidiga produktionsmiljöer, som träkolshyttor och hamrar, är förhållandevis väl dokumenterade. Detta gäller även 1800-talets anläggningar som exempelvis bessemer- och martinverk. Men vad vet vi om det tidiga 2000-talets produktionsanläggningar och tillverkningsteknik? Detta är något som Länsmuseet Gävleborg har jobbat med under de senaste åren och då med exemplet Ovako Hofors.

Du kan läsa mer om Länsmuseets dokumentation av Ovako: HÄR, HÄR, HÄR och HÄR!

Det är viktigt att komma ihåg att den moderna industrin kommer att vara lika häftig som vi anser att ett gammalt Bessemerverk är idag! Detta är alltså framtidens industriarv.

Inga kommentarer: