tisdag 13 december 2011

Bakom port 13 finner vi:


En kyrkokonsert i Ljusdals kyrka!

Visst är det musik vi hör, för här i kyrkan pågår visst en konsert med artisterna Robert Wells och Sofia Källgren. Kykorummet, som rätt ofta används för stora konserter, fick sin nuvarande form efter branden 1753. Den nya stenkyrkan blev betydligt större än den tidigare medeltida kyrkan och försågs med stora tegelvalv av kyrkobyggmästarsläkten Romberg från Leksand, som ledde ett flertal stora kyrkbyggen i Hälsingland vid denna tid. Sin nuvarande utsmyckning fick kyrkan vid en omfattande renovering 1913-1914 då valv- och väggmåleriet tillkom. Mest känd är nog annars kyrkan för sitt påkostade altarskåp tillverkat i Antwerpen. Kyrkan är dagligen öppen för besök mellan klockan 8-16.

Inga kommentarer: