lördag 17 december 2011

Bakom port 17 finner vi:Hyttanläggningen vid Jädraås bruk!

Redan på 1600-talet grundades Ockelboverken, en stor företagsgrupp med järnbruk i Åmot, Brattfors och Åbron. Verksamheten i Jädraås kom igång först 1857 men expanderade sedan kraftigt, delvis på de övriga brukens bekostnad. Den ståtliga hyttan uppfördes 1905-15. Anläggningen var mycket stor för sin tid. På 1930-talet upphörde järnframställningen. Smedjan var igång ytterligare några år. Sedan tog skogsbruket över som huvudnäring i Jädraås.
Tack vare byborna har det förfallna bruket nu rustats upp och räddats för framtiden. Två masugnar, fyra rostugnar och blåsmaskiner är kvar i hyttan. I smedjan står tio lancashirehärdar.

I Jädraås finns många spännande saker att se och upptäcka. Som t.ex. Jädraås-Tallås museijärnväg och Ralph Erskines skogsarbetarby som är en fantastisk arkitektonisk skapelse!
Vy över hyttan från Hyttdammen. Fotot är från Länsmuseets samlingar och är från tidigt 1900-tal.

Inga kommentarer: