torsdag 1 december 2011

Bakom port 1 finner vi:Träpatronshuset vid Frankssons såg i Ockelbo!

Industriell verksamhet har förekommit på platsen sedan 1880-talet då en ångkvarn, hyvleri och ångsåg placerades där. Det stora träpatronshuset uppfördes någon gång under 1800-talets slut. Träpatronshuset är en ståtlig och fin representant för den typ av panelarkitektur som hade blivit populär under 1800-talets slut fram till sekelskiftet 1900. Byggnaden har en asymmetrisk planform och är försedd med ett torn i fyra våningar. Torntaket med svängda takfall täcks av formpressad plåt med fjällmönster och kröns av ett smidesräcke. Övriga takfall täcks av skivtäckt falsad plåt och är svartmålad. Fasaderna innehar rikt utformade snickerier och är målade med linoljefärg i en ljusgul nyans. Interiört är byggnaden rikt dekorerad och på bilden kan Ni bland annat se ett häftigt utformat pärlspontstak!

Inga kommentarer: