söndag 4 december 2011

Bakom port 4 finner vi:

Ilsbo kyrka!

Kyrkan i Ilsbo är en av de många stora stenkyrkor som uppfördes under 1800-talet, när befolkningen växte kraftigt i stora delar av vårt län. Den gamla medeltida stenkyrkan, som låg söder om den nuvarande, revs samtidigt. Kyrkorummet, som är ljust med höga rundbågiga spröjsade fönster, utmärker sig genom att det numer är ett av få i vårt område med altarpredikstol, dvs att predikstolen är placerad rakt ovanför altaret. Denna typ av predikstolar förbjöds i en kunglig förordning 1836, då det inte ansågs passande att prästen skulle stå ovanför altaret. Det hindrade dock inte att många församlingar trots detta valde att sätta in altarpredikstolar även senare under 1800-talet och däribland alltså Ilsbo, där den välkände konstnären S. A. Blombergsson ansvarade för utformningen och måleriet av altarväggen 1846-1847. Blombergsson utförde ett stort antal målningar i kyrkor vid denna tid och mer om honom och hans verk finns att läsa i den stora bok som antikvarie Lars Nylander vid Hälsinglands museum har skrivit.

Inga kommentarer: