onsdag 21 oktober 2015

Barnböckernas hus och kulturmiljöer: "Rasmus Nalle på landet"


Dagens barnbok som handlar om hus är egentligen ingen vanlig bok utan har mer karaktären av ett seriealbum. I den danska serieboken "Rasmus Nalle" får vi följa vännerna björnen Rasmus, pingvinen Pingo, pelikanen Pelle och den piprökande lugne sjömannen Sälle till en rad olika platser i världen. Under de senaste årtiondet har Rasmus Nalle även kommit som tecknad film, men när jag var mindre fanns han bara i bokform, i drygt 30 häften med mjuka pärmar, som jag tyckte mycket om att läsa. De jag inte hade själv lånade jag ofta på biblioteket.


I  häfte nr 9, Rasmus Nalle på landet, får vi som titeln anger följa de fyra vännerna till en gård på landet. När jag nu efter drygt 30 år tar del av denna seriebok igen, ser jag att den faktiskt handlar en hel del om svårigheterna att bygga om- och till ett bostadshus, något som jag givetvis inte reflekterade särskilt mycket om när jag läste den. Pelle, Rasmus och Pingo får syn på det traditionella bostadshuset med sitt halmtak och slås alla av att det är ett vackert hus. Här bor bland annat Gerhard Get och kon Lisa.


Vännerna bestämmer sig först för att försöka kamma och frisera till halmtaket, men ju mer de kammar desto mer åker halmen av taket och snart är takkonstruktionen frilagd. För att lösa situationen föreslår någon att ett alternativ vore att bygga på en våning till. Och ska det ändå byggas till skulle det inte då vara lämpligt med en veranda?

 
 
 
För att få tegelstenar att mura den nya våningen får de hjälp att riva en gammal taklös ruin. Stenarna fraktas till det gamla huset och påbyggnadsarbetet inleds. Takstolskonstruktionen rivs och stenarna sammanfogas märkligt nog med klister. Bygget fortgår utan ritningar och den veranda som vännerna trott sig bygga visar sig bli bättre som balkong. "Det är mycket roligare att bygga en veranda, än att sitta hemma" konstaterar Rasmus glatt. Påbyggnaden får slutligen ett helt platt funkisliknande tak och efter att taklagsfesten har hållits lämnar en av husets innevånare en kommentar om ombyggnaden: "-Jag är alldeles förbluffad över vad ni lyckats göra med huset, Nalle. Jag kan knappt känna igen det." Jag tror att de flesta byggnadsvårdsintresserade också skulle kunna instämma i denna kommentar...Jag hoppas alla förstår att jag på inget vis vill skrämma bort någon som blivit intresserad av denna barnboksserie, som jag fortfarande uppskattar, utan jag tyckte mer att det var ett intressant och lite lustigt exempel på hur ett ombyggnadsprojekt kan beskrivas i en barnbok. Serierna om Rasmus nalle och hans vänner är skrivna och tecknade av Carla och Vilh. Hansen och utgivna på Carlsen bokförlag. Alla bilder i detta inlägg är hämtade ur boken Rasmus Nalle på landet, som utkom 1969, i detta fall i en upplaga från 1977.

Inga kommentarer: