onsdag 8 augusti 2012

Vi älskar envisa grannar!

Foto: Nick Blackmon, Gefle Dagblad

De senaste sju åren har det här "båthuset" till vänster figurerat i Gävles lokaltidningar. Byggnaden ligger i Bönan, en av kommunens mest idylliska fiskesamhällen där små röda stugor och gamla sommarvillor står och tittar ut över havet. I pressen har vi läst oss till att bygglovet har beviljats, överklagats, rivits upp, beviljats och överklagats igen under många turer. En av de drivande bakom överklagandena är en granne; Per Schönning. I den senaste artikeln i Gefle Dagblad berättar han att huvudargumentet för nuvarande överklagande till mark- och miljööverdomstolen är att bygglovet inte har prövats mot riksintresset för kulturmiljövården.

En granne alltså, en privatperson som för kulturmiljöns talan där vi museitjänstemän inte räcker till. Byggnadsvård Gävleborg står i hejarklacken och hoppas på att ärendet får ett lyckligt slut för kulturmiljöns del.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Skräp att ej bevara kulturarvet i Bönan - ett utpekat riksintresse!

Riksantikvarieämbetet har 1987utpekat Bönan som riksintresse-område och Länsmuseet beskriver den aktuella fastigheten i Bönan inför den nya detaljplanen som bl a: "Mycket stort kulturvärde och miljövärde... ovanligt välbevarad karaktär av 1800-tals trädgård." Även att stranden ej bebyggs.

Kulturarvet har tydligen 0 värde. Gå in på RAA hemsida och läs:

"I Gästrikland kan man under Kulturarvsdagen den 9 september 2012 besöka följande arrangemang:

INGET"

Erika Åberg sa...

Instämmer frustrerat att ingen hänsyn har tagits till de uppenbara kulturhistoriska värdena i det här fallet.

Vad gäller Kulturarvsdagen bygger det på att "gräsrötterna", dvs hembygdsföreningar, intresseföreningar, stiftelser och privatpersoner tar initiativt lokalt. Länsmuseet brukar alltid fira dagen genom samarrangemang med andra. I år räckte tyvärr bara resurserna till arrangemang i Hälsingland.

Men - visst rodnar man lite som Gästrikebo...