måndag 20 augusti 2012

Att synas i nya sammanhang

Gårdsägare på besök i Föreningen Hälsingegårdars fina monter.
I fredags och lördags anordnades Mittia Gårdsbruksmässan vid Folkparken i Ljusdal. Mässan, som var inriktad mot privata gårdsägare och skogsbukare, lockade mängder med besökare som fick den senaste informationen om nya traktormodeller, energieffektiva värmepumpar och gödselbrunnar mm, men alltså även om hälsingegårdar. På plats fanns nämligen Föreningen Hälsingegårdar med en egen monter inredd med möbler och inredningsdetaljer hämtade från olika gårdar runt om i landskapet. Du kan läsa mer om föreningens verksamhet HÄR.

Att föreningen Hälsingegårdar hade valt att vara med på denna mässa berodde bland annat på att de gärna vill få fler medlemmar och då är det väldigt bra att synas på en mässa av detta slag dit massor av gårdsägare söker sig. Jag tror allmänt sett att det är väldigt bra när vi som på olika sätt arbetar med kulturmiljöfrågor dyker upp i något oväntade sammanhang och därmed kan nå ut med vårt budskap till personer som ännu inte själva har upptäckt att de exempelvis har en kulturhistoriskt värdefull gård. 

I mässtälten kunde man hitta det mesta om att bruka och sköta en gård - även en välbevarad hälsingegård.
Under Gårdsbruksmässan deltog Anders Assis från Ljusdalsbygdens museum i föreningens monter med ett föredrag om forskningen kring Hälsinglands inredningsmåleri och jag berättade vid två tillfällen på temat Att datera en Hälsingegård. Många som besökte montern hade frågor om sina gårdar och det är tydligt att intresset för landskapets gårdar är väldigt stort just nu. Länsantikvarie Lena Landström fanns dessutom också på plats på mässan och höll ett föredrag om hur det gick till när Hälsingegårdarna utnämndes till världsarv. Mittia Gårdsbruksmässan är tänkt att bli ett återkommande evenemang vartannat år i Ljusdal.

Inga kommentarer: