fredag 24 augusti 2012

Kolla in! Upplev en sensommardag på Ersk-Mats i Hassela

Här kommer ett tips på en sensommarutflykt i den allra nordligaste delen av vårt län. 13 kilometer nordväst om Hassela kyrkby ligger Ersk-Matsgården som är en visningsgård som har öppet under sommaren samt vissa helger under hösten. Gården anlades på 1770-talet av ättlingar till de svedjefinnar som slagit sig ned i dessa trakter strax före år 1600. De flesta byggnaderna är dock uppförda under 1800-talets första hälft.

De som bodde på gården var i hög grad självförsörjande och det mesta man behövde kunde tillverkas på den egna gården. Det stora ladugårdskomplexet är typiskt för Hasselabygdens stora ladugårdar som uppfördes vid mitten av 1800-talet. Gården räddades genom en stor renoveringsinsats i början av 1980-talet där Carl-Magnus Gagge från Länsmuseet var starkt engagerad.

Söder om gården ligger ett vattenverk som nu håller på att renoveras. Mer om den renoveringen kan du läsa i mitt tidigare inlägg här på bloggen som du finner HÄR. När gården har öppet finns här möjlighet att köpa fika. Bakugnen i gårdens bakstuga är ofta igång och här brukar det finnas möjlighet att köpa tunnbröd eller rullrån. Lite mer om Ersk-Matsgården och årets program, som sträcker sig fram till julmarknaden i november hittar du HÄR.
Boerje Bohlin i bakstugan på Ersk-Mats.
Inga kommentarer: