fredag 17 augusti 2012

Tack Joel!

Idag är det lite tomt på kontoret. Den alltid sprudlande glada Joel har dragit vidare, söderut. Joel har bidragit med massor på länsmuseet - alla kontakter med Järnrikets besöksmål, snabb handläggning av remisser, punktligt utförda uppdrag och, inte minst, massor med skratt och skoj.

Joel har börjar på ett ingenjörskontor. Tänk vilken utveckling som skett inom byggbranschen de senaste åren! Arkitekt- och ingenjörsfirmor anställer antikvarier som aldrig tidigare. Företagen har sett nyttan av att antikvarisk kompetens kommer in i ett tidigt skede i byggprojekten. Det hurrar vi för!

Här i länet kommer vi sakna Joel. Vi är ändå glada att vår kollega Erika Åberg, med lång erfarenhet av länets kulturmiljöer, tar över stafettpinnen som projektledare för Järnriket.

Inga kommentarer: