tisdag 22 maj 2012

Arkitekturvandring i Jädraås


Skogsarbetarbyn i Jädraås är en intressant plats skapad av Ralph Erskine. När de arton villorna stod färdiga 1952 var det början på en reform av det traditionella livet för skogsarbetarna. Tidigare hade man bott i kojor i skogen, men detta passade inte in i det svenska folkhemmets satsning på goda permanenta familjebostäder. Även den som arbetade i skogen skulle ha ett hus med tre eller fyra rum och modern standard.


Välkommen på ArkitekTur vandring i Jädraås den 26 maj kl 14.
Byggnadsantikvarie Joel Ringh guidar.

Samling: Erkines väg, Jädraås

Inga kommentarer: