tisdag 6 september 2011

Lövgrunds kapell

Ganska långt ut i Gävlebukten ligger ön Lövgrund. Dit kom jag i juni när jag var ute och inventerade åt Gävle kommun. Det som då slog mig var att Lövgrund var det fiskeläge i Gävlebukten som har den bäst bevarade helhetsmiljön. Många av byggnaderna har gått i arv i generationer och stugorna används idag som sommarnöjen. Just när byggnader går i arv på detta sätt så kan jag uppleva att man har en större förståelse för det kulturhistoriska värdet som byggnaderna har och att man då vårdar om dem. I det stora hela har man lyckats bevara miljön och känslan av ett fiskeläge på Lövgrund. I Daniels tidigare inlägg om Kråkön tar han upp klockstapel och Kapell. Jag vill passa på att uppmärksamma detta fenomen ytterligare genom att göra ett blogginlägg om kapellet på Lövgrund. Kapellet uppfördes år 1831 och det målades först rött. År 1867 får målarmästare Forsgren i uppdrag att utvändigt måla kapellet med vit linoljefärg. Kapellet är ett timmerhus som är klätt med locklistpanel och det är fortfarande vitmålat. Takbeklädnaden är tegel. Att just kapellet är kvar på Lövgrund gör att man får en större förståelse för själva kulturmiljön. Vill Du läsa mer om fiskelägen kan Du göra det; HÄR!

Kapellets långsida
Kapellets interiör

Klockstapel

Inga kommentarer: