tisdag 13 september 2011

Kulturarvsdagen: Grön vandring längs Dalälven

Vi byggnadsvårdare jobbar ju med frågor om hur man restaurerar gamla hus. Vilka tidsepoker är intressanta, vad berättar byggnadsdelarna om husens historia och användning, vilka metoder ska man använda när man restaurerar byggnaderna...?

Samma frågor kan ställas när det gäller både gamla trädgårdar och kulturlandskap. Några av frågorna fick också svar under arrangemanget Gröna Platser på söndagens "Grön vandring längs Dalälven". Det var första gången byggnadsvårdarna hade ett samarrangemang med länsstyrelsens naturvårdare. Det var väldigt givande och jag fick bl.a. veta att små, små korta slamkrypare och fetbladsväxter kan vara tecken på att marken har varit hävdad under hundratals år och att det är ok att använda en pistmaskin när man ska restaurera en älväng...

Mer om arrangemanget "Grön vandring längs Dalälven" hittar du HÄR.

Inga kommentarer: