torsdag 8 september 2011

Från medeltid till modernism - RAÄ del 1

En källare från slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet, framgrävd i Nyköping.

Här kommer en första rapportering från Rettigstipendiet på Riksantikvarieämbetet. Stipendiet är instiftat på 1960-talet av Ing-Marie och Herbert Rettig, med anor från Gävleborg, och innebär att stipendiaten (denna gång jag Anna Lindgren, chef för Kulturmiljöavdelningen) under några veckor får följa arbetet på den centrala myndigheten för kulturmiljöer, RAÄ.

Igår besöktes UV, RAÄ:s avdelning för arkeologiska undersökningar, som tillsammans med Sörmlands museum undersöker kvarteret Åkroken i Nyköping. Där har det visat sig att staden byggs upp redan i slutet av 1000-talet.

RAÄ arbetar efter visionen "Tänka i tid" som innebär att hänsyn till kulturarvet präglar samhällsutvecklingen och bidrar till långsiktiga beslut om utformningen av framtidens samhälle. Det gäller alltså att tänka till innan fornlämningar, byggnader eller miljöer påverkas och ändras.

Anders Hedman från RAÄ, Annika Nordström från UV och Richard Edlund från Kalmar 
läns museum, Rettigstipendiat, mitt i grävningen i Nyköping framför stadshuset.

Precis bakom grävningen reser sig en ståtlig byggnad som stod färdig 1969 - Stadshuset. Byggnaden är ritad av arkitekterna Baruël och Niepoort och påminner en del om stadshuset i Sandviken som ritades av Sven Wranér och stod färdigt 1964. Stadshuset i Nyköping kommer troligen bli byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. Finns det någon byggnad i Gävleborg från 1960-talet som också borde bli byggnadsminne?

Mer från Rettigstipendiet, med inriktning på arkeologi, se bloggen Arkeologi Gävleborg.

Inga kommentarer: