torsdag 29 september 2011

Arbetarbostäderna på Tolvfors bruk

Jag tänkte följa upp gårdagens blogginlägg om Tolvfors med ett inlägg om levnadssituationen i smedslängorna.

Arbetarbostäderna
Arbetarnas hus, brukslängorna, innehöll flera lägenheter. Bostäderna var ganska enkla. De låg längs en gata, bruksgatan, och husen såg ofta likadana ut. Det var bruket som ägde och anvisade arbetarnas bostäder. Bostadsbristen var ibland stor.

Bakom husen fanns dass och uthus. På vindarna fanns ungkarlsbostäder och rum där man kunde hänga upp sin tvätt, "tvättvindar". Till varje lägenhet fanns en liten täppa för odling, en vedbod och ett svinhus, om så önskades.

Det var trångt hos smeden
Bostaden bestod oftast av ett stort kök med en liten kammare. Det kunde vara trångt om man var många. Så här berättas det från 1870-talets Tolvfors:

Hur dom kunne få sängplass allihop i smestugerna, de ä som ett mirakel. Två sängar hadde dom i regel å så va de inte sällan åtta barn, ja, tie å för den delen. Då hadde dom så, de så ja, att dom hadde som en sorts hyller eller skåp, som dom fällde ner från väggen, där dom stog på dagarna, å så stödde dom dom mot sänggaveln mitt emot, å så låg dom där då, en hel hög me ungar.

Man kunde också dekorera sin enkla bostad. Även om man inte hade tapeter kunde väggarna få färg:

Å väggarna dom va vita på den tin. De minns ja väl, när en gubbe stog me e kvast å vippa te me kvasten, så de vart som en hög me stänk. Å så slängde han me kvasten igen men en annan färg. De va färger å ymse slag, rött å blått å svart på de vita.

Texten är tagen från www.jarnriket.com VETA del!

Inga kommentarer: