torsdag 22 september 2011

De gröna rummens betydelse


På Kulturarvsdagen var jag med och ledde en rundvandring i Ljusdals centrum där de gröna rummen stod i centrum. Tillsammans med trädgårdsmästare Maria Bremefors, som skrivit en uppsats i just detta ämne med exempel från Ljusdal samt gatu- och parkchef Emma Nordebo Snygg från Ljusdals kommun besökte vi fyra parker och ett torg i Ljusdals centrum. Flera av parkerna har funnits i över 100 år och de har alla sin speciella historia. Genom kommunens satsning på skyltning av parker kan nu fler enkelt få ta del av deras historia. Det är kanske lätt att tänka att man i ett mindre samhälle med närhet till skogar inte skulle behöva några parker i centrum, men Maria Bremefors påtalade att det är lika viktigt här som i större städer. Genom undersökningar har man exempelvis kunnat visa att människor som bor i lägenheter med utsikt mot träd eller parker inte är lika stressade och är mer nöjda med sitt boende än hyresgäster som saknar grönska i anslutning till sin boendemiljö.

Under rundvandringen blev det en del intressanta diskussioner om vad som gör ett samhälle attraktivt och vad som kan menas med detta begrepp. Att de gröna rummen var viktiga för att göra en tätort attraktiv tycktes dock de flesta av deltagarna på rundvandringen vara överens om. Som byggnadsantikvarie har jag mer och mer insett de gröna rummens betydelse för en tätort och tycker det är väldigt viktigt att man tänker sig noga för innan man tar bort stora träd som kanske har varit en del av miljön i över 100 år. Så var rädd om och ta vara på de gröna rummen där du bor!

Inga kommentarer: