tisdag 23 augusti 2011

S:t Johannessalen

S:t Johannessalen är belägen i Frimurarhuset som ritades av Johan Fredrik Åbom. Frimurarhuset uppfördes mellan åren 1871-1872. Byggnaden är till utseendet nygotisk, vilket innebär ett brant tak, trappstegsgavlar, spetsbågar och ornament som för tankarna till gotiken. Frimurarhuset är ett karaktäristiskt och viktigt inslag i Gävles stadsbild. Frimurarhuset är sedan år 1987 ett byggnadsminne enligt 3 kap. lagen om kulturminnen m.m. (1988:950).
Byggnadsvårdsarbetena för Frimurarhuset kom att gälla S:t Johannessalen som under årens lopp har förändrats och delvis förvanskats genom ändring av färgsättning. Tanken med byggnadsvårdsarbetena var att återskapa den färgsättning som S:t Johannessalen hade under 1900-talets början, som är den tid som starkast präglar det våningsplanet som salen är belägen i. Väggarna var vid 1900-talets början marmorerade i gula fält med grå ränder. Väggarna har i modern tid blivit övermålade i en blågrå kulör.


Ovan ser ni bilder på slutresultatet. Marmoreringen för tankarna till Siena-marmor!

Inga kommentarer: