fredag 19 augusti 2011

Häckelsängs fäbodar

Häckelsängs fäbodar är belägna i närheten till havet i Hamrånge. Här bedrevs såväl fiske som traditionell fäboddrift. Fäbodarna är ett gott exempel på kombinationen fäboddrift och havsfiske. Fäbodvallen består av fem fäbodar och den omgivande skogen har nyttjats som bete för djuren. Fäboddriften har funnits länge i Häckelsäng och ända fram till 1940 bedrevs fäbodverksamhet på platsen.

Nu under sommaren har ett av fähusen restaurerats och Länsmuseet har fungerat som antikvarisk medverkande. Nedan följer bilder på fähuset före och efter byggnadsvårdsåtgärderna!

Notera hur djupt nedsjunken byggnaden är!
Foto från slutbesiktningen.
Foto från slutbesiktningen.

Inga kommentarer: