torsdag 10 mars 2011

Byggnadsvårdsträff på hälsingegård i Järvsö

Häromveckan bjöds vi in till en byggnadsvårdsträff på hälsingegården Ol-Ers i Kåsjö i Järvsö för personer som på olika vis arbetar med byggnadsvård i Gävleborgs län. Från Länsmuseet var Erika, Joel och jag med. Träffen anordnades av Mimmi Göllas och Anna-Carin Åsbrink tillsammans med fastighetsägarna Åsa Malmström och Olle Fack, vilka välvilligt tog emot oss på den gård som både är deras hem och numer en plats för bland annat ledarskapsutbildningar med övernattning i hälsingegårdsmiljö.
Efter välsmakande fika berättade gårdsägarna mer om gården Ol-Ers och alla de åtgärder som de har genomfört sedan de köpte gården för några år sedan. Förutom alla de kunniga byggnadshantverkare de anlitat framhöll de även den antikvariska och affärsmässiga rådgivning till hälsingegårdsägare som Länsmuseet bidrog med för några år sedan, vilken var till hjälp för dem i det inledande skedet av renoveringen. Genomgående har det varit viktigt för dem att utföra lagningar och tillägg på traditionellt hantverksmässigt sätt och detta är även något som de gärna lyfter fram när de tar emot besökare och kursdeltagare.

Efter presentationen blev det rundvandring på gården. För min del var detta särskilt intressant då jag senast var på besök på gården alldeles efter att Åsa och Olle övertagit den och det hade verkligen skett mycket där sedan dess. Det fanns inte kvar några hela målade rum när de tog över gården, men under renoveringens gång hittade de små fragment, bland annat på vinden, av tidigare väggbeklädnader och därmed kunde Anna-Carin Åsbrink rekonstruera hur rummen bör ha sett ut från början. I de rum där de inte hittade några spår har de istället valt att ta inspiration från andra samtida hälsningegårdar, huvudsakligen från järvsöbygden.

Det var även intressant att se hur man har löst speciella tekniska problem, till exempel för att kunna elda på ett brandsäkert sätt i de gamla öppna spisarna i rummen. I varje öppen spis som används har kraftiga gjutjärnsplåtar monterats in vertikalt placerade med distans mot spisens bakre murar och därigenom kunde spisarna godkännas för eldning trots att murstocken ligger direkt emot timmerväggen. Fastighetsägarna har dessutom möblerat upp rummen med traditionella möbler och bland annat specialtillverkat sängar i äldre stil för att kunna ta emot upp till tolv boende samtidigt. De har märkt ett påtagligt intresse bland många att få komma och bo i en miljö som denna.

Exempel på schabloner som använts vid renoveringen och detalj av nygjorda schablonmålningar av andra former och mönster i ett rum på gården.

Efter lunch samlades vi i konferensrummet på övervåningen och där redogjorde Henrik Larsson om verksamheten vid det nystartade Hantverkslaboratoriet i Mariestad, som du kan läsa mer om här. Därefter berättade Ingela Broström från Länsstyrelsen engagerat om arbetet med den nya nomineringen av hälsingegårdarna som världsarv och visade bilder från de gårdar som nu särskilt lyfts fram. Länsstyrelsen berättade även allmänt om arbetet med fördelningen av årets byggnadsvårdsbidrag och vi från Länsmuseet fick tillfälle att presentera vilka större projekt vi har på gång under det kommande året. Tack till arrangörerna och gårdsägarna för en givande byggnadsvårdsdag i en inspirerande miljö!

Inga kommentarer: