fredag 25 mars 2011

Att försäkra sig mot hussvamp

Det händer ibland att vi i vårt jobb stöter på byggnader som har problem med hussvamp, vars sanering kan bli både omfattande och kostsam. Som fastighetsägare är det viktigt att vara uppmärksam, så att eventuella angrepp upptäcks så tidigt som möjligt. Svampen växer fort och ställer till med stor skada på kort tid. Det är också viktigt att tänka förebyggande och minimera riskerna för att svampen ska uppstå. Och framför allt – se till att din villahemförsäkring omfattar hussvamp! Idag finns flera försäkringsbolag vars villahemförsäkring har skydd mot hussvamp, och ju fler vi är som väljer de bolagen desto större är chansen att andra bolag inför skyddet. Jag fick ett telefonsamtal från en försäkringsmäklare häromkvällen, som ivrigt talade för just deras försäkring.
- Har ni hussvampsskydd? frågade jag.
-Näää, sa han lite skamset. Där kan vi nog inte konkurrera med ditt nuvarande bolag…

Karaktäristiskt kanel-pulver avslöjade angreppet av hussvamp
I somras upptäckte jag ett hussvampsangrepp på en hembygdsgård som jag jobbade med. Huset hade haft fukt- och mögelproblem och var nyligen sanerat och rustat. Allt var snyggt och fint, men runt kakelugnen i kammaren låg ett brunt kanel-liknande pulver som jag först hänförde till kategorin ”smuts”. Men så började varningsklockorna ringa och tillsammans med föreningens ordförande började hussvampsjakten. Runt kakelugnen hittade vi inget mer än pulvret, men då vi gick in i det angränsande köket och öppnade köksskåpen var hussvampsangreppet ett faktum. Stora svampkroppar och långa sporer växte över hela bakre väggen. Vad som orsakat angreppet är oklart. Huset hade haft fuktproblem under en lång tid, men var nysanerat. Kanske var det en droppande kran och läckande rör, kanske hade man tillfört kalk (kalkbruk) när man satte om kakelugnen, eller kanske vara bara de allmänna förhållandena i byggnaden optimala för hussvampens trivsel. Säkert är i alla fall att saneringen av huset blev omfattande. Hela golvet fick brytas upp och allt angripet virke avlägsnas. När det gäller hussvamp måste man ofta ta bort virke med goda marginaler och man måste också se hur långt sporerna sträcker sig och få bort dem. I otäcka fall kan de leta sig upp bakom tapeterna och ta sig vidare uppåt i huset.

Stora svampkroppar under diskbänken
Vid sanering är det också viktigt – kanske viktigast - att hitta orsaken till fuktproblemen och åtgärda dem, annars kommer hussvampen säkert tillbaka, hur noga man än plockat bort den. Förutom att ta bort angripet virke kan man behandla området kemiskt, ibland även i kombination med värme. Vissa menar att det är att använda både hängslen och livrem, andra menar att det är lika bra att göra det ordentligt från början.

Diksbänken där svampen växte är borta, men på väggen syns tydliga spår efter angreppet.
Det är också viktigt att den saneringsfirma man väljer har förståelse för gamla hus och kan göra avvägning mellan bevarande av kulturhistoriska värden och fullgod sanering. Säkert kan man också få råd och stöd från byggnadsantikvarierna på sitt länsmuseum, lokala museum eller hos kommunantikvarien på kommunen. Men hur man än gör så blir det kostsamt. Så återigen – välj rätt försäkring!

Vill du läsa mer? Byggnadsvårdsföreningen och Stockholms länsmuseum har bra sidor om hussvamp i kulturhistoriska byggnader.

Inga kommentarer: