tisdag 17 december 2013

Häng med på staketvandring!

 

80

GDartikel

I dagens Gefle Dagblad kan du hänga med på en historisk staketvandring i stan. Omgärdningarna kring husen betyder mycket för både trädgården och gatumiljön omkring. Staket i trä, nät och smide, murar av natursten, tegel eller puts, höga träplank, häckar av alla möjliga växtslag… Variationerna är många och det kan vara svårt att veta vad man ska välja om man vill sätta upp en ny avgränsning.

Här kommer tre tips:

- Välj ett material som passar med huset. Har du ett trähus – välj trästaket. Har du ett putsat hus – välj trä eller i exklusiva fall; en putsad mur. Har du ett gammalt hus och vill ha en häck är det traditionella valet en syrén eller en annan typ av lövbuske. Barrträd passar bättre till nyproducerade hus, från ungefär 1960-talet och framåt.

- Välj samma omgärdning som dina grannar om det är enhetligt längs gatan. Många kvarter och bymiljöer hade enhetliga staket längre tillbaka. Kolla det fina exemplet på översta bilden från Villastaden!

- Kontakta alltid din kommun på planeringsstadiet och hör efter vad som gäller i det bostadsområde du bor. Olika kommuner har olika policys (som dessutom skiljer sig från område till område) vad gäller höjd, utförande, materialval.

Inga kommentarer: