tisdag 10 juli 2012

Kolla in! Trönö gamla kyrka.

I Söderhamns kommun är Trönö gamla kyrka belägen. Den förvaltas idag av Riksantikvarieämbetet och kan upplevas interiört nu under sommarmånaderna.
 
Följande information finns att finna på Riksantikvarieämbetets hemsida om kyrkan:
Ute i det hälsingska landskapet, i Trönö nordväst om Söderhamn, ligger Norrlands bäst bevarade kyrkplats från medeltiden. Arkitekturen skvallrar om 1500-tal, men kyrkans historia är äldre än så och går tillbaka ytterligare 300 år.
Olikt många andra kyrkor har Trönö gamla kyrka förskonats från genomgripande sentida ingrepp. Eftersom murverket av gråsten är oputsat, kan byggnadens historia avläsas i skarvar och fogar. Varje tillägg har lämnats kvar och bildat flera historiska tidsskikt.
 
De äldsta delarna från 1200-talet kan spåras i långhusets nordvästra del. Under 1500-talet förvandlades den smala gråstenskyrkan till en större enskeppig salkyrka med valv och vackra gropkapitäl. Under 1700-talet byggdes en ny sakristia och nya inventarier tillkom, bland annat altaruppsatsen och bänkinredningen.

 
Kyrkan omges av en ovanligt välbevarad bogårdsmur. Stigluckorna - murpassager med valv - har sadeltak av tjärade brädor. Också muren kan dateras till medeltiden, även om den delvis har murats om under senare tid.
 
Klockstapelns ålder är okänd, men till sin utformning påminner den om äldre norska stavkyrkor, med spåntak och spånklädda stolpar. I klocktornet sitter sedan 1936 en minnesklocka som två gånger om året ringer till minne av ärkebiskop Nathan Söderblom - på hans födelse- och dödsdag. Den nordost om kyrkogården belägna prästgården var Nathan Söderbloms barndomshem.
År 1895 var Trönö nya kyrka färdigbyggd och många av den äldre kyrkans inventarier flyttades hit, bland annat det berömda relikskrinet från 1200-talets Frankrike. Trönö nya kyrka ödelades av en brand 1998 varvid många av kulturskatterna gick förlorade. Trönöskrinet restaurerades dock av Riksantikvarieämbetet och finns nu åter på plats i Trönö nya kyrka.
 
När Trönö nya kyrka stod färdig lämnades den gamla kyrkan öde. Den restaurerades varsamt 1914-15. Trönö gamla kyrka med sina många bevarade byggnadsperioder och rika interiör är väl värd ett besök.    

Vägbeskrivning
Trönö gamla kyrka ligger i Hälsingland, mellan Söderhamn och Bollnäs. Åk väg 50, tag av mot Trönö, följ skyltningen.

1 kommentar:

Colleen sa...

This church was the high point of the trip my sisters and I took to Sweden to visit where our grandparents came from. We recognized several family names among the gravestones. Thank you so much for preserving this treasure!