måndag 9 juli 2012

Hälsingegårdarna invigda som världsarv!


Anna Lindgren, Owe Norberg och Jan-Eric Berger var på gott humör.


I söndags var hälsingegården Gästgivars i Vallsta smyckad till fest. En blomsterbindningskurs dagen innan hade skapat vackra färgrika blomsteruppsättningar och bladgirlander, såväl inne i husets schablonmålade rum och salar som ute på den trebyggda gårdsplanen. Från alla håll anlände bilar med mängder av högtidsklädda besökare som vandrade in genom den vitmålade grinden till gårdsplanen och hälsade igenkännande på varandra. Att de regntunga molnen som halva dagen hade insvept de vanligtvis blånande bergen i ett ljusgrått dis till slut inte kunde hålla sig från att dela med sig av en störtskur, tycktes inte bekomma någon, för under de hastigt uppfällda paraplyerna syntes idel glada leenden.


Anledningen till att så många hade samlats på Gästgivars och att alla var så positiva var naturligtvis att sju hälsingegårdar för en dryg vecka sedan utnämndes till världsarv och nu var det dags för högtidlig invigning. Förre länsantikvarie Erik Nordin hälsade alla välkomna till gården och landshövding Barbro Holmberg och Region Gävleborgs ordförande Sven-Åke Thoresen höll också tal. Regnet upphörde passande nog en stund medan landshövdingen klippte av en knypplad spets och förklarade världsarvet invigt, se filmsekvensen här ovan.

Därefter bjöds besökarna in i "Barstugan" för att bese sommarens utställningar om byggnadshantverk, kuddar av alla tänkbara modeller samt inte minst de specialkomponerade blomsteruppsättningarna. Invigningsdeltagarna begav sig sedan dryga kilometern norrut till Orbaden där det bjöds på småsnittar och allmänt hälsingegårdsmingel. Några tal hölls även där, bland annat av länsråd Anna-Lena Österborg som berättade hur hon på plats hade upplevt UNESCOs möte i Sankt Petersburg där världsarvsbeslutet togs.

Länsråd Anna-Lena Österborg berättade om världsarvsmötet.
 Helena Nilsson, Andreas Hagman och Inga-lill Tengvall. Andreas och Inga-lill har under lång tid arbetat med Hälsingegårdsprojektet.
Vi från Länsmuseet Gävleborg känner oss i hög grad delaktiga i detta världsarv. Vår medarbetare Ingela Broström utförde under sin tid vid Länsstyrelsen ett enormt arbete med att forska och skriva nomineringshandlingarna som ligger till grund för världsarvet. Genom Ingelas beundransvärda insats har det blivit lättare att förstå de många kopplingar som finns mellan festsederna i landskapet och husens karaktäristiska utformning.

Ända sedan 1940-talet har museet arbetat aktivt för att förmå fastighetsägare att bevara och ta hand om sina gårdar. Genom debattartiklar, rådgivning till privatpersoner, byavandringar, utställningar och föredrag mm. Under de senaste tio åren har detta arbete intensivierats med exempelvis inventering av över 1000 hälsingegårdar med kulturhistoriska värden samt den antikvariska/affärsmässiga rådgivning som vi utfört i samarbete med Föreningen Hälsingegårdar. Under våren/försommaren har Länsmuseet dessutom hållit i planeringen av den föredragsserie om hälsingegårdar som genomförts i samarbete med Hälsinglands museum och Ljusdalsbygdens museum. Läs mer HÄR.

Erik Nordin - uppsluppen paraplyförsedd f.d. länsantikvarie och ordförande för Arbrå hemslöjdsförening.
"- Det ljusnar visst lite över bergen", hördes någon säga i det allmänna hälsingegårdssorlet i Orbaden, strax innan de flesta lämnade tillställningen med förnöjda leenden och i glatt samspråk, bland annat om vad världsarvet kommer att innebära för Gävleborgs län. Så gick det till den minnesvärda dagen då hälsingegårdarna officiellt invigdes som världsarv!

Inga kommentarer: