fredag 1 juli 2011

Nedre Dalälven - unikt älvlandskap


Älvlandskapet Nedre Dalälven är ett av fyra områden i Sverige som har utsetts till biosfärområde av UNESCO. Detta offentliggjordes till mångas förtjusning i ett pressmeddelande i går. Länsmuseet hänger med i hurra-ropen! Vi har tidigare berättat om hur kulturmiljöavdelningen är en av parterna i samverkan kring den Regionala Landskapsstrategin. Inom Gävleborg är det Sandviken och Gävle kommun som ingår i den länsöverskridande regionen Nedre Dalälven.

Området har unika natur- och kulturmiljöer och utnämnandet till biosfärområde betyder att extra resurser kommer att läggas på att stärka dessa värden.

Läs mer HÄR och ta gärna en tur till dessa vackra miljöer i sommar.

Inga kommentarer: