måndag 4 juli 2011

Mer aktuellt från Nedre DalälvenLandsbygden har förändrats i rasande takt de 50-60 åren. Vi är många som förfasar oss över igenvuxna landskap, förfallna lador och tomma kohagar. Men det finns också exempel på hur lokal initiativförmåga och statliga resurser tillsammans kan hjälpas åt att öppna landskapen igen. Bredforsens naturreservat vid Dalälven är ett sådant exempel. Om detta kan du läsa i min artikel som finns i senaste numret av Gård & Torp.

Inga kommentarer: