onsdag 27 juli 2011

Fiskelägen och byggnadsvård

Under sommaren har Daniel och jag skrivit om kustmiljöer i Gävleborg. Gävleborg har ett antal väldigt intressanta miljöer som lämpar sig väl som kulturhistoriskt intressanta utflyktsmål! I detta blogginlägg tänkte jag fokusera på fiskelägen. Fiskelägena är miljöer som har byggts upp kring en enda näring, nämligen fisket. Hus och anläggningar har utformats efter de krav som fisket ställde. I dag har oftast fiskelägena fått en annan funktion som fritidsboende.

Historik och beskrivning
Så fort isen hade gått upp på våren gav sig fiskarna ut till fiskelägena. Därefter följde hela hushållet med ut till fiskeläget. Barn och kvinnor stannade till september, medan fiskaren kunde stanna ända till december. Varje fiskare hade sin egen fiskarstuga och sjöbod. Dessa två var ofta sammanbyggda och kallades för skärboning. Ibland förekom även en bod mellan de två husen, denna kallades för mellanbod och användes som verkstad. Fiskarstugan innehöll en kammare, ett kök och ett skafferi. Sjöboden användes som förvaring och tilläggsplats för båtarna. Boden fungerade även som arbetsplats. Bakom varje stuga fanns en s.k. gistvall. Gistvallen är en träställning som fiskarna hängde sina nät på så att näten skulle torka.

I vissa fiskelägen är båthus vanligare än sjöbodar. Sjöboden byggdes då ofta till på sidan så att den istället blev ett båthus. I vissa fiskelägen förekommer även fiskekapell som byggdes av fiskarna själva och då ofta av vrakvirke. Flera av dessa har även en klockställning intill kapellet.
Byggnaderna i fiskelägen är i regel enkelt utformade. Detta då på grund av att fisket inte gav några stora inkomster, fiskelägena användes som tillfälliga bostäder och det var stundom svårt att frakta virke till fiskelägena. Tiden gick åt till att fiska helt enkelt.

Under 1900-talets gång förvandlades fiskelägena ofta till fritidsboende vilket gjorde att man fick nya krav på trivsamt boende. Vad som är viktigt att tänka på ur bevarandehänsyn är att respektera fiskelägets särart. Då får man främst tänka på att den ursprungliga funktionen inte var ett åretruntboende eller fritidsboende, utan fiskeriverksamhet. Man bör vara väldigt mån om att använda traditionella material och metoder samt att respektera den lokala byggnadstraditionen.

Kapellet på Lövgrund som ligger på en ö i Gävlebukten.
Bebyggelse i fiskeläget på Lövgrund.
Stuga, Limö fiskeläge.
Båthus, Limön.
Bilden är tagen i mars, Skärså fiskeläge (då det fortfarande gick att gå på isen!)
Har du ett båthus eller en sjöbod som behöver restaureras så finns det bidrag att söka för just det ändamålet. Mer information hittar du på Länsstyrelsens hemsida, HÄR!

Inga kommentarer: