tisdag 5 juli 2011

Nordanstigskusten i fokus

I förra veckan skrev Joel här på bloggen om den byggnadsinventering han håller på med på öarna utanför Gävle. Men det är inte bara i länets södra del som det pågår satsningar på kusten. I Nordanstigs kommun, i länets nordöstra del, pågår sedan en tid också ett projekt som lyfter fram kustmiljöerna och då i första hand de stora fiskelägena. Dessa miljöer är mycket populära, i synnnerhet på sommaren, och med ett växande intresse för fritidsboende uppstår det även önskemål att bygga om och bygga till sjöbodar och andra typiska byggnader. Det är därför viktigt att fler blir medvetna om de kulturhistoriska värden dessa byggnader och bebyggelsemiljöer har och att det förs en diskussion om hur fiskelägenas karaktär ska kunna bevaras för framtiden samtidigt som miljöerna brukas och används. Under sommaren har kommunen anställt Daniel Swing som studerar på det bebyggelseantikvariska programmet vid Göteborgs universitet för att under sex veckor inventera ett antal av Nordanstigs fiskelägen för att kommunen ska få en överblick över vad som finns kvar och få ett underlag i det fortsatta arbetet med dessa miljöer.


Länsstyrelsen och Länsmuseet Gävleborg deltar också i arbetet med Nordanstigskusten genom ett informationsprojekt. Tillsammans med Ljusdalsbygdens museum och Nordanstigs kommun anordnade vi nyligen en film- och informationskväll i Mellanfjärden då vi visade dokumentärfilmaren Erik Erikssons film om Mellanfjärden 1977. Sammanlagt kom över 90 personer till de två filmvisningarna och det var tydligt att många av besökarna kände igen de medverkande på filmerna och tyckte det var roligt att se dem igen på film. Att visa en film på samma plats som den är inspelad gör att det blir väldigt påtagligt vilka förändringar som har skett på 34 år i ett samhälle. Industrier och affärer har stängt, yrkesfiskarna har blivit färre, men samtidigt har turistnäringen ökat betydligt och nu finns istället hotell, sommarteater och café att tillgå i Mellanfjärden. Under hösten fortsätter vårt informationsprojekt om Nordanstigskusten och då kommer även andra fiskelägen i Nordanstigs kommun att lyftas fram.

Fullsatt filmvisning om Mellanfjärden 1977 i Mellanfjärden 2011.

Inga kommentarer: