tisdag 28 juni 2011

Lador i Åsmundshyttan!


Foto: Ladorna i Åsmundshyttan
I våras var vi ett gäng kulturmiljövårdare från Länsmuseet och Länsstyrelsen ute och kikade på möjliga platser att sätta upp skyltar på. Skyltningstexterna skulle innehålla lite oväntad information om kulturhistoria i smått och gott.

Följande är skylttexten till ladorna i Åsmundshyttan;
Ladorna som ni ser framför er är egentligen inga lador utan ett gammalt stall som går under benämningen ”Gammelstallet” och ett härbre. Gammelstallet, som är den större byggnaden, har tidigare fungerat som stall, vilket man även hör på namnet. Dess äldsta delar är daterade till åren 1671-72.
Den mindre byggnaden har tidigare fungerat som ett härbre, vilket är en typ av förrådshus. Denna byggnad är daterad till åren 1586-1587. Det gör den till en av de äldsta timmerbyggnaderna i Gästrikland.
Bägge byggnaderna är knuttimrade till konstruktionen och det sättet att bygga hus har förekommit i Sverige i ca 1000 år. Den konstruktion som håller ihop timmervarven i hörnen kallas för knutar och det finns en mängd olika varianter på knutar. De knutar som håller ihop timret på Gammelstallet och Härbret kallas för dubbelhaksknutar och är en vanlig förekommande knut. Knuttimringen har varit den dominerande byggnadstekniken hos bönderna. Men under medeltiden och framåt byggdes både borgarhus, herresäten och kungsgårdar i timmer. Först under 1600-talet blev det vanligare att uppföra hus i sten.

Inga kommentarer: