onsdag 13 april 2011

Vi älskar Ockelbo!

Ockelbobilen och skotern!

I lördags 9 april var det Öppet hus i länsmuseets arkiv och magasin på Brynäs i Gävle! Mellan kl. 12-16 uppmärksammade vi Ockelbo och särskilt då dess teknikhistoria.

I faktarummet på Brynäs fanns jag representerad för att svara på frågor gällande byggnadsvård och jag höll även en föreläsning om Järnriket med fokus på Ockelbo. Det var en hel del frågor om Ockelbo gällande "hur det såg ut förr i tiden" och en del ville ha historiska uppgifter på sina hus. Intresset var stort! Genom att titta på äldre bilder tillsammans med besökarna fick man en hel del återberättat om hur Ockelbo har förändrats under de senaste 100-åren. Det kan konstateras att ett samhälle förändras hela tiden och kommer också fortsättningsvis att göra det. Idag efterfrågar man begrepp som samhällets identitet, platsens själ, m.m! En verksamhet som verkligen har ställt de frågorna för att lyckas är ju Wij trädgårdar i Ockelbo som tog på sig uppgiften att skapa ett unikt centrum för nordisk trädgårdskultur i Ockelbo. Annars när man tänker på Ockelbo är det ju främst tekniken som gör sig påmind med skotrarna, Ockelbobilen och båtarna. Samtliga nämnda fordon fanns representerade och utställda vilket ledde till stor uppskattning från besökarna!

Slutligen vill vi från Länsmuseet passa på att tacka för allt engagemang kring uppmärksammandet av Ockelbo!

/Joel

Inga kommentarer: