torsdag 28 april 2011

Gästrike-Hammarby

I tisdags var jag (Joel) och praktikanten Anna Larsdotter och gjorde en inventering i Gästrike-Hammarby. Gästrike-Hammarby är en gammal bruksmiljö med anor från 1500-talet. Inventeringen gällde fotografier över Ralph Erskines bebyggelse som tidigare har legat osorterat. Nu har vi platsbestämt i stort sett samtliga av motiven och nu ska de bara registreras i Länsmuseets bildarkiv.

I Gästrike-Hammarby kom Ralph Erskine att jobba åt skogsbolaget Kopparfors som efter andra världskriget behövde nya bostäder för att locka arbetskraft. Erskine avsåg att bygga ett samhälle mer än att lösa en bostadsproblematik. I Gästrike-Hammarby förekommer en rik variation bland hustyperna samt en stark färgsättning. Erskine utformade arkitekturen så att den medvetet återkopplade till ortens äldre bebyggelse.

På senare år har Länsmuseet uppmärksammat Gästrike-Hammarby genom publikationer.

Mer att läsa finns framförallt att läsa i "Det nedlagda mönstersamhället : Ralph Erskine och Gästrike Hammarby 1947-2005 / Martin Åhrén" och "Ralph Erskine - ArkitekTur i Gästrikland och Bergslagen / Martin Åhrén". Trevlig läsning!

Inga kommentarer: