fredag 1 april 2011

Vända perspektiv

Kulturministern inviger vårmötet.

Idag avslutas det årliga vårmötet för alla museer i Sverige. 450 museianställda har i två dagar tagit del av föreläsningar och seminarier i Museiparken i Stockholm. Riksförbundet Sveriges museer ordnar denna träff som också går att följa på webben.


Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inledde med att bl.a. säga: ”Kulturarvet, kulturmiljön och kulturen är livsviktigt” och ”Kulturen har ett starkt värde i sig. Inte bara utan bidrar till tillväxt, glädje och attraktion”.

I år var temat ”Vända perspektiv” där mycket handlade om att ni museibesökare och historieintresserade har så mycket att tillföra museernas arbete med dokumentationer, utställningar, insamling av föremål och forskning. Möjligheterna med internet och ny teknik var återkommande hos alla talare.

Så för att gå från ord till handling – vad vill du bloggdeltagare se mer av på den här bloggen? Mer om pågående projekt, om speciella byggnadstyper eller olika tidsperioder? Eller något annat? Hör av dig! Tillsammans kan vi betyda mer för fler!

Flygplansmuseets utställning om DC3:an fick priset Årets Utställning.
Moderator Johanna Koljonen längst till höger. 

Inga kommentarer: